Giải bài tập

Giải Bài 8, 9, 10, 11 trang 130 SBT Sinh 12: Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể như thế nào ?

Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 130 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Cá thể và quần thể sinh vật. Câu 8: Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi cho…;Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể như thế nào ?

8. Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi cho

A. trao đổi khí qua hô hấp

Bạn đang xem: Giải Bài 8, 9, 10, 11 trang 130 SBT Sinh 12: Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể như thế nào ?

C giữ nhiệt.

B. hạn chế mất nước qua tiêu hoá.

D. tăng cường vận động.

9. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể

A. tăng hơn ở động vật có cơ thể lớn hơn.

B. giảm hơn ở động vật có cơ thể lớn hơn.

C. giảm nếu cơ thể động vật kéo dài ra.

D. giảm nếu cơ thể động vật phân chia thành nhiều phần.

10. Khi quan sát mô thực vật dưới kính hiển vi thấy có khoảng trống chứa khí nằm giữa các tế bào. Các khoảng trống chứa khí đó là đặc điểm thích nghi, chúng giúp

A. điều hoà nhiệt độ cơ thể

B. hô hấp trong ánh sáng,

C. quang hợp trong tối.

D. chống đỡ trong nước.

11. Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi

A.theo cấu trúc tuổi của quần thể.

B. do hoạt động của con người nhưng không phải do các quá trình tự nhiên.

C. theo nhu cầu về nguồn sống của các cá thể trong quần thể.

D theo mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 8, 9, 10, 11 trang 130 SBT Sinh 12: Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể như thế nào ?” state=”close”]Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 130 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Cá thể và quần thể sinh vật. Câu 8: Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi cho…;Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể như thế nào ?

8. Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi cho

A. trao đổi khí qua hô hấp

C giữ nhiệt.

B. hạn chế mất nước qua tiêu hoá.

D. tăng cường vận động.

9. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích của cơ thể

A. tăng hơn ở động vật có cơ thể lớn hơn.

B. giảm hơn ở động vật có cơ thể lớn hơn.

C. giảm nếu cơ thể động vật kéo dài ra.

D. giảm nếu cơ thể động vật phân chia thành nhiều phần.

10. Khi quan sát mô thực vật dưới kính hiển vi thấy có khoảng trống chứa khí nằm giữa các tế bào. Các khoảng trống chứa khí đó là đặc điểm thích nghi, chúng giúp

A. điều hoà nhiệt độ cơ thể

B. hô hấp trong ánh sáng,

C. quang hợp trong tối.

D. chống đỡ trong nước.

11. Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi

A.theo cấu trúc tuổi của quần thể.

B. do hoạt động của con người nhưng không phải do các quá trình tự nhiên.

C. theo nhu cầu về nguồn sống của các cá thể trong quần thể.

D theo mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!