Giải bài tập

Giải Bài 72, 73, 74 trang 117 SBT Toán 9 tập 1: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 72, 73, 74 trang 117 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 72: Hỏi chiều cao của hình thang đạt được so với mặt đất; Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m…

Câu 72: Thang AB dài 6,7m tựa vào tường làm thành góc 63 với mặt đất (h.26). Hỏi chiều cao của thang đạt được so với mặt đất?

Bạn đang xem: Giải Bài 72, 73, 74 trang 117 SBT Toán 9 tập 1: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m

Chiều cao của thang là cạnh góc vuông đối diện với góc 63\(^\circ \).

Ta có:

\(AC = AB.\sin \widehat B = 6,7.\sin 63^\circ  \approx 6\,(m)\)

Vậy chiều cao của cái thang đạt được so với mặt đất là 6m.


Câu 73: Làm dây kéo cờ: Tìm chiều dài của dây kéo cờ, biết bóng của cột cờ (chiếu bởi ánh sáng mặt trời) dài 11,6m và góc nhìn mặt trời là \(36^\circ 50’\) (h.27)

Chiều cao của cột cờ là cạnh góc vuông đối diện với góc $36^\circ 50’$, bóng cột cờ là cạnh kề với góc nhọn.

Chiều cao cột cờ là : \(11,6.tg36^\circ 50′ \approx 8,69\,(m)\)

Chiều dài dây kéo cờ gấp đôi cột cờ: \(2.8,69 = 17,38\,(m)\)


Câu 74: Bài toán con mèo

Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m?

Độ cao của con mèo chính là cạnh góc vuông đối diện với góc tạo bởi cái thang và mặt đất, chiều dài thang là cạnh huyền.

Ta có: \(\sin \beta  = {{6,5} \over {6,7}} \approx 0,99701\)

Suy ra: \(\beta  \approx 75^\circ 57’\)

Vậy góc của thang so với mặt đất là \(75^\circ 57’\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 72, 73, 74 trang 117 SBT Toán 9 tập 1: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m” state=”close”]Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 72, 73, 74 trang 117 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 72: Hỏi chiều cao của hình thang đạt được so với mặt đất; Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m…

Câu 72: Thang AB dài 6,7m tựa vào tường làm thành góc 63 với mặt đất (h.26). Hỏi chiều cao của thang đạt được so với mặt đất?

Chiều cao của thang là cạnh góc vuông đối diện với góc 63\(^\circ \).

Ta có:

\(AC = AB.\sin \widehat B = 6,7.\sin 63^\circ  \approx 6\,(m)\)

Vậy chiều cao của cái thang đạt được so với mặt đất là 6m.


Câu 73: Làm dây kéo cờ: Tìm chiều dài của dây kéo cờ, biết bóng của cột cờ (chiếu bởi ánh sáng mặt trời) dài 11,6m và góc nhìn mặt trời là \(36^\circ 50’\) (h.27)

Chiều cao của cột cờ là cạnh góc vuông đối diện với góc $36^\circ 50’$, bóng cột cờ là cạnh kề với góc nhọn.

Chiều cao cột cờ là : \(11,6.tg36^\circ 50′ \approx 8,69\,(m)\)

Chiều dài dây kéo cờ gấp đôi cột cờ: \(2.8,69 = 17,38\,(m)\)


Câu 74: Bài toán con mèo

Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m?

Độ cao của con mèo chính là cạnh góc vuông đối diện với góc tạo bởi cái thang và mặt đất, chiều dài thang là cạnh huyền.

Ta có: \(\sin \beta  = {{6,5} \over {6,7}} \approx 0,99701\)

Suy ra: \(\beta  \approx 75^\circ 57’\)

Vậy góc của thang so với mặt đất là \(75^\circ 57’\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!