Giải bài tập

Giải Bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 trang 21 SBT Vật Lý 11: Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó… ?

Bài 7 Dòng điện không đổi, nguồn điện SBT Lý lớp 11. Giải bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 trang 21. Câu 7.10: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A…; Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó… ?

Bài 7.10: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

Bạn đang xem: Giải Bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 trang 21 SBT Vật Lý 11: Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó… ?

b) Tính số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Biết điện tích của một êlectron là – 1,6.10-19 C.

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It =0,273. 60= 16,38 C

b) Số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

\({N_e} = {q \over {\left| e \right|}} = {{16,38} \over {\left| { – 1,{{6.10}^{ – 19}}} \right|}} \approx 1,{02.10^{20}}\).

Bài 7.11: Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

Công của lực lạ là:

Ang = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Bài 7.12: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Suất điện động của nguồn điện là:

\(A = q.E \Rightarrow E = {A \over q} = 12V\).

Bài 7.13: Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.

Công của pin là:

A = q.U = 54. 1,1 = 59,4J.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 trang 21 SBT Vật Lý 11: Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó… ?” state=”close”]
Bài 7 Dòng điện không đổi, nguồn điện SBT Lý lớp 11. Giải bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 trang 21. Câu 7.10: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A…; Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó… ?

Bài 7.10: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

b) Tính số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Biết điện tích của một êlectron là – 1,6.10-19 C.

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It =0,273. 60= 16,38 C

b) Số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

\({N_e} = {q \over {\left| e \right|}} = {{16,38} \over {\left| { – 1,{{6.10}^{ – 19}}} \right|}} \approx 1,{02.10^{20}}\).

Bài 7.11: Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

Công của lực lạ là:

Ang = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Bài 7.12: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Suất điện động của nguồn điện là:

\(A = q.E \Rightarrow E = {A \over q} = 12V\).

Bài 7.13: Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.

Công của pin là:

A = q.U = 54. 1,1 = 59,4J.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!