Giải bài tập

Giải Bài 69 trang 145 SBT Sinh 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là gì ?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 69 trang 145 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 69: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là…

62.    Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là

A. kích thước của chất vận chuyển nhỏ hơn đường kính lỗ màng, có phân tử prôtêin đặc hiệu.

Bạn đang xem: Giải Bài 69 trang 145 SBT Sinh 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là gì ?

B. kích thước của chất vận chuyển nhỏ ỉớn đường kính lỗ màng, có sự chênh lệch nồng độ.

C. có ATP, kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

D. có sự thẩm thấu hoặc khuếch tán.

Chọn đán án A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 69 trang 145 SBT Sinh 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là gì ?” state=”close”] Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 69 trang 145 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 69: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là…

62.    Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động có tính chọn lọc là

A. kích thước của chất vận chuyển nhỏ hơn đường kính lỗ màng, có phân tử prôtêin đặc hiệu.

B. kích thước của chất vận chuyển nhỏ ỉớn đường kính lỗ màng, có sự chênh lệch nồng độ.

C. có ATP, kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

D. có sự thẩm thấu hoặc khuếch tán.

Chọn đán án A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!