Giải bài tập

Giải Bài 69, 70 trang 130 SBT Sinh 10: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 69, 70 trang 130 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 69: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ ?…

64. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ ?

A.   rARN 5,8S.

Bạn đang xem: Giải Bài 69, 70 trang 130 SBT Sinh 10: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

B.   rARN 18S.

C.   rARN 16S.

D.   rARN 28S.

65. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

A.   rARN 23S.

B.   rARN 16S.

C.   rARN 18S.

D.   cả ba loại trên.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 69, 70 trang 130 SBT Sinh 10: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 69, 70 trang 130 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 69: Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ ?…

64. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ ?

A.   rARN 5,8S.

B.   rARN 18S.

C.   rARN 16S.

D.   rARN 28S.

65. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

A.   rARN 23S.

B.   rARN 16S.

C.   rARN 18S.

D.   cả ba loại trên.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!