Giải bài tập

Giải Bài 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 SBT Sinh 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử nào ?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 64: Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường…

64. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường

A. Tồn tại tự do trong tế bào.

Bạn đang xem: Giải Bài 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 SBT Sinh 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử nào ?

B. Liên kết lại với nhau.

C. Bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

D. Bị vô hiệu hoá.

65. Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. H20.

D. Cả A và B.

66. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D.Tỉ lệ  (A+T):(G+X)

67. Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là

A. Cộng hoá trị.

B. Hiđrô.

C. Ion.

D. Vanđecvan.

68. Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc

A. Hoá học của các đại phân tử.

B. Không gian của các đại phân tử.

C. Prôtêin.

D. Màng tế bào.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 SBT Sinh 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử nào ?” state=”close”] Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 64: Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường…

64. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường

A. Tồn tại tự do trong tế bào.

B. Liên kết lại với nhau.

C. Bị các enzim của tế bào phân huỷ thành các nuclêôtit.

D. Bị vô hiệu hoá.

65. Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

A. ADN.

B. Prôtêin.

C. H20.

D. Cả A và B.

66. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D.Tỉ lệ  (A+T):(G+X)

67. Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là

A. Cộng hoá trị.

B. Hiđrô.

C. Ion.

D. Vanđecvan.

68. Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc

A. Hoá học của các đại phân tử.

B. Không gian của các đại phân tử.

C. Prôtêin.

D. Màng tế bào.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!