Giải bài tập

Giải Bài 6.1, 6.2 trang 167 SBT Toán 9 tập 1: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – SBT Toán lớp 9: Giải bài 6.1, 6.2 trang 167 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 6.1: Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng.; Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB.  Chứng minh rằng BC = BD…

Câu 6.1: Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng

(A) \(r\sqrt 3 \) ;                    (B) \(2r\sqrt 3 \) ;

Bạn đang xem: Giải Bài 6.1, 6.2 trang 167 SBT Toán 9 tập 1: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD

(B)  (C) 4r ;                  (D) 2r.

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (B).


Câu 6.2: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC tại D. Đường tròn đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

ADOE là hình bình hành, lại có AO là đường phân giác của góc A nên là hình thoi.


Câu 6.3: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB.  Chứng minh rằng BC = BD.

Ta có OB ⊥ AB và AB // CD nên OB ⊥ CD. Gọi H là giao điểm của BO và CD thì BH ⊥ CD, suy ra HC = HD. Do đó BC = BD.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 6.1, 6.2 trang 167 SBT Toán 9 tập 1: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD” state=”close”]Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – SBT Toán lớp 9: Giải bài 6.1, 6.2 trang 167 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 6.1: Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng.; Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB.  Chứng minh rằng BC = BD…

Câu 6.1: Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng

(A) \(r\sqrt 3 \) ;                    (B) \(2r\sqrt 3 \) ;

(B)  (C) 4r ;                  (D) 2r.

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (B).


Câu 6.2: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC tại D. Đường tròn đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

ADOE là hình bình hành, lại có AO là đường phân giác của góc A nên là hình thoi.


Câu 6.3: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB.  Chứng minh rằng BC = BD.

Ta có OB ⊥ AB và AB // CD nên OB ⊥ CD. Gọi H là giao điểm của BO và CD thì BH ⊥ CD, suy ra HC = HD. Do đó BC = BD.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!