Giải bài tập

Giải Bài 6.1, 6.2 trang 13 SBT môn Lý 11: Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

Bài 6 Tụ điện Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 6.1, 6.2 trang 13. Câu 6.1: Chọn câu phát biểu đúng…;  Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

Bài 6.1: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

Bạn đang xem: Giải Bài 6.1, 6.2 trang 13 SBT môn Lý 11: Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Đáp án D

Bài 6.2: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Đáp án B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 6.1, 6.2 trang 13 SBT môn Lý 11: Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?” state=”close”]Bài 6 Tụ điện Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 6.1, 6.2 trang 13. Câu 6.1: Chọn câu phát biểu đúng…;  Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

Bài 6.1: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Đáp án D

Bài 6.2: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Đáp án B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!