Giải bài tập

Giải Bài 50, 51, 52, 53 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao: Phương trình và hệ phương trình

 Bài ôn tập chương 3 Phương trình và hệ phương trình. Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 101 SGK Đại số lớp 10 nâng cao. Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?; Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Bài 50: Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

Bạn đang xem: Giải Bài 50, 51, 52, 53 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao: Phương trình và hệ phương trình

Nếu \(a ≠ 0\) thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x =  – {b \over a}\)

Nếu \(a = 0, b = 0\) thì phương trình có vô số nghiệm,

Vậy phương trình có nghiệm khi \(a ≠ 0\)  hoặc \(a = b = 0\)

Bài 51: Giả sử ba phương trình f(x).g(x) = 0, f(x) = 0 và g(x) = 0 (với cùng tập xác định) có các tập nghiệm lần lượt là T, T1 và T2. Hãy chọn kết luận đúng trong hai kết luận sau:

a) S = S1 ∩ S2;

b) S = S1 ∪ S2.

Ta có:

\(f(x).g(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
f(x) = 0 \hfill \cr
g(x) = 0 \hfill \cr} \right.\)

Chọn b) S = S1 ∪ S2


Bài 52: Hệ phương trình dạng

có thể có nghiệm trong trường hợp nào?

Áp dụng: Tìm a để hệ có phương trình

\(\left\{ \matrix{
ax + y = {a^2} \hfill \cr
x + ay = 1 \hfill \cr} \right.\) có nghiệm?

Hệ đã cho có nghiệm khi D ≠ 0 hoặc D = Dx = Dy = 0

Áp dụng:

Ta có:

+ Nếu \(a ≠  ± 1\) hệ có nghiệm duy nhất

+ Nếu \(a = 1\) thì hệ có vô số nghiệm

+ Nếu \(a = -1\) thì hệ vô nghiệm (Do Dx = -2 ≠ 0)

Vậy hệ có nghiệm \(⇔ a ≠ -1\)


Bài 53: Biết rằng phương trình ax2 + bx + c = 0 có một nghiệm kép xo. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Tam thức bậc hai ax2 + bx + c có thể viết dưới dạng bình phương của một nhị thức bậc nhất;

(B) Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh thuộc trục hoành;

(C) Phương trình cx2 + bx + a = 0 cũng có một nghiệm kép là \({1 \over {{x_0}}}\)

Chọn (B). (P) có đỉnh thuộc trục hoành

Chú ý (A) chỉ đúng nếu a > 0

          (C) chỉ đúng nếu c ≠ 0

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 50, 51, 52, 53 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao: Phương trình và hệ phương trình” state=”close”] Bài ôn tập chương 3 Phương trình và hệ phương trình. Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 101 SGK Đại số lớp 10 nâng cao. Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?; Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Bài 50: Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

Nếu \(a ≠ 0\) thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x =  – {b \over a}\)

Nếu \(a = 0, b = 0\) thì phương trình có vô số nghiệm,

Vậy phương trình có nghiệm khi \(a ≠ 0\)  hoặc \(a = b = 0\)

Bài 51: Giả sử ba phương trình f(x).g(x) = 0, f(x) = 0 và g(x) = 0 (với cùng tập xác định) có các tập nghiệm lần lượt là T, T1 và T2. Hãy chọn kết luận đúng trong hai kết luận sau:

a) S = S1 ∩ S2;

b) S = S1 ∪ S2.

Ta có:

\(f(x).g(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
f(x) = 0 \hfill \cr
g(x) = 0 \hfill \cr} \right.\)

Chọn b) S = S1 ∪ S2


Bài 52: Hệ phương trình dạng

có thể có nghiệm trong trường hợp nào?

Áp dụng: Tìm a để hệ có phương trình

\(\left\{ \matrix{
ax + y = {a^2} \hfill \cr
x + ay = 1 \hfill \cr} \right.\) có nghiệm?

Hệ đã cho có nghiệm khi D ≠ 0 hoặc D = Dx = Dy = 0

Áp dụng:

Ta có:

+ Nếu \(a ≠  ± 1\) hệ có nghiệm duy nhất

+ Nếu \(a = 1\) thì hệ có vô số nghiệm

+ Nếu \(a = -1\) thì hệ vô nghiệm (Do Dx = -2 ≠ 0)

Vậy hệ có nghiệm \(⇔ a ≠ -1\)


Bài 53: Biết rằng phương trình ax2 + bx + c = 0 có một nghiệm kép xo. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Tam thức bậc hai ax2 + bx + c có thể viết dưới dạng bình phương của một nhị thức bậc nhất;

(B) Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh thuộc trục hoành;

(C) Phương trình cx2 + bx + a = 0 cũng có một nghiệm kép là \({1 \over {{x_0}}}\)

Chọn (B). (P) có đỉnh thuộc trục hoành

Chú ý (A) chỉ đúng nếu a > 0

          (C) chỉ đúng nếu c ≠ 0

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!