Giải bài tập

Giải Bài 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90 trang 47 Sách BT Hóa lớp 12: Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ thì hiện tượng gì xảy ra ?

Bài 21 Điều chế kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.86 – 5.90 trang 47 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về…; Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ thì hiện tượng gì xảy ra ?

5.86. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về

A. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.

Bạn đang xem: Giải Bài 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90 trang 47 Sách BT Hóa lớp 12: Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ thì hiện tượng gì xảy ra ?

B. anot, ở đây chúng bị khử

C. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.

D. catot, ở đây chúng bị khử.

5.87. Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ :

A. ion Cu2+ nhường electron ở anot.

B. ion Cu2+ nhận electron ở catot.

C. ion Cl nhận electron ở anot.

D. ion Cl nhường electron ở catot.

5.88.  Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn :

 A. cation Na+ bị khử ở catot.

B. phân tử H20 bị khử ở catot.

C. ion Clbị khử ở anot.

D. phân tử H20 bị oxi hoá ở anot.

5.89.Trong quá trình điện phân dung dịch CuS04 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy :

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C.  nồng độ Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

5.90.Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăr>g dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

5.86

5.87

5.88

5.89

5.90

C

B

B

C

B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90 trang 47 Sách BT Hóa lớp 12: Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ thì hiện tượng gì xảy ra ?” state=”close”]Bài 21 Điều chế kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.86 – 5.90 trang 47 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về…; Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ thì hiện tượng gì xảy ra ?

5.86. Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về

A. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.

B. anot, ở đây chúng bị khử

C. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.

D. catot, ở đây chúng bị khử.

5.87. Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ :

A. ion Cu2+ nhường electron ở anot.

B. ion Cu2+ nhận electron ở catot.

C. ion Cl nhận electron ở anot.

D. ion Cl nhường electron ở catot.

5.88.  Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn :

 A. cation Na+ bị khử ở catot.

B. phân tử H20 bị khử ở catot.

C. ion Clbị khử ở anot.

D. phân tử H20 bị oxi hoá ở anot.

5.89.Trong quá trình điện phân dung dịch CuS04 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy :

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C.  nồng độ Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

5.90.Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăr>g dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

5.86

5.87

5.88

5.89

5.90

C

B

B

C

B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!