Giải bài tập

Giải Bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Điểm nào nằm trong đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai; Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Điểm nào nằm trong đường tròn…

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung.

Bạn đang xem: Giải Bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Điểm nào nằm trong đường tròn

b) Hai đường tròn phân biệt có thể có ba điểm chung phân biệt.

c) Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy.

a) Đúng

b) Sai vì hai đường tròn có ba điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau.

c) Sai vì tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên cạnh huyền, tam giác tù giao điểm của ba đường trung trực nằm ngoài tam giác.


Câu 6:

a) Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông (h.71) rồi vẽ hình đó vào vở.

b) Quan sát đường xoắn ốc trên hình 72 rồi vẽ lại hình đó vào vở. Tính bán kính của các cung tròn tâm B, C, D, A biết cạnh hình vuông ABCD bằng 1 đơn vị dài.

a) Hình a

b) Hình b

Cung tròn tâm B có bán kính bằng 1.

Cung tròn tâm C có bán kính bằng 2.

Cung tròn tâm D có bán kính bằng 3.

Cung tròn tâm A có bán kính bằng 4.


Câu 7: 

Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền?

Lấy ba điểm A, B, C phân biệt trên đường viền.

Dựng đường trung trực cảu AB và BC. Hai đường trung trực cắt nhau tại O.

OA, AB, OC chính là bán kính của đường viền.


Câu 8: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.

Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn?

Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn?

\(OA = \sqrt 2  < 2\) nên điểm O và A nằm trong ( A; 2)

AB = 2 nên điểm B nằm trên (A ; 2)

AD = 2 nên điểm D nằm trên (A ; 2)

\(AC = 2\sqrt 2  > 2\) nên điểm  nằm ngoài (A; 2).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Điểm nào nằm trong đường tròn” state=”close”]Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai; Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm. Điểm nào nằm trong đường tròn…

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung.

b) Hai đường tròn phân biệt có thể có ba điểm chung phân biệt.

c) Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy.

a) Đúng

b) Sai vì hai đường tròn có ba điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau.

c) Sai vì tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên cạnh huyền, tam giác tù giao điểm của ba đường trung trực nằm ngoài tam giác.


Câu 6:

a) Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông (h.71) rồi vẽ hình đó vào vở.

b) Quan sát đường xoắn ốc trên hình 72 rồi vẽ lại hình đó vào vở. Tính bán kính của các cung tròn tâm B, C, D, A biết cạnh hình vuông ABCD bằng 1 đơn vị dài.

a) Hình a

b) Hình b

Cung tròn tâm B có bán kính bằng 1.

Cung tròn tâm C có bán kính bằng 2.

Cung tròn tâm D có bán kính bằng 3.

Cung tròn tâm A có bán kính bằng 4.


Câu 7: 

Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền?

Lấy ba điểm A, B, C phân biệt trên đường viền.

Dựng đường trung trực cảu AB và BC. Hai đường trung trực cắt nhau tại O.

OA, AB, OC chính là bán kính của đường viền.


Câu 8: Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.

Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn?

Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn?

\(OA = \sqrt 2  < 2\) nên điểm O và A nằm trong ( A; 2)

AB = 2 nên điểm B nằm trên (A ; 2)

AD = 2 nên điểm D nằm trên (A ; 2)

\(AC = 2\sqrt 2  > 2\) nên điểm  nằm ngoài (A; 2).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!