Giải bài tập

Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 SBT Sinh 12: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

Giải bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Câu 5: Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là…; Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

5. Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là

A. ATP.

Bạn đang xem: Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 SBT Sinh 12: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

B. năng lượng hoá học.

C. năng lượng sinh học.

D. năng lượng tự nhiên.

6. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

A. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Được tổng hợp trong các tế bào sống,

C. Quang tổng hợp hay hoá tổng hợp.

D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học

7. Theo quan điểm của Oparin thì nơi xuất hiện và phương thức dinh dưỡng của vật thể sống đầu tiên là

A. môi trường đất + dị dưỡng.

B. môi trường nước + dị dưỡng,

C. mồi trường nước + tự dưỡng.

D. môi trường đất + tự dưỡng.

8. Bầu khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống đầu tiên chứa các chất khí sau ngoại trừ

A. mêtan (CH4).                              B. amôniac (NH3).

C. ôxi.                                             D. hơi nước.

9. Các giọt côaxecva được hình thành từ A các hợp chất pôlisaccarit và prôtêin.

B. hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

C. các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. các đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của trao đổi chất.

10. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về các sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học ?

A. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thiết, chưa được chứng minh bằng thực nghiệm.

B. Các hợp chất hữu cơ càng phức tạp sẽ càng nặng, theo các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm thuở đó mà rơi xuống biển.

C. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.

D. Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 SBT Sinh 12: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?” state=”close”]Giải bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Câu 5: Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là…; Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

5. Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là

A. ATP.

B. năng lượng hoá học.

C. năng lượng sinh học.

D. năng lượng tự nhiên.

6. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào ?

A. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Được tổng hợp trong các tế bào sống,

C. Quang tổng hợp hay hoá tổng hợp.

D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học

7. Theo quan điểm của Oparin thì nơi xuất hiện và phương thức dinh dưỡng của vật thể sống đầu tiên là

A. môi trường đất + dị dưỡng.

B. môi trường nước + dị dưỡng,

C. mồi trường nước + tự dưỡng.

D. môi trường đất + tự dưỡng.

8. Bầu khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống đầu tiên chứa các chất khí sau ngoại trừ

A. mêtan (CH4).                              B. amôniac (NH3).

C. ôxi.                                             D. hơi nước.

9. Các giọt côaxecva được hình thành từ A các hợp chất pôlisaccarit và prôtêin.

B. hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

C. các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. các đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của trao đổi chất.

10. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về các sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học ?

A. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá học mới chỉ là giả thiết, chưa được chứng minh bằng thực nghiệm.

B. Các hợp chất hữu cơ càng phức tạp sẽ càng nặng, theo các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm thuở đó mà rơi xuống biển.

C. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.

D. Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nuclêôtit

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!