Giải bài tập

Giải Bài 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59 trang 41,42 SBT Hóa 12: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

Bài 20 Sự ăn mòn kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.52 – 5.59 trang 41,42 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Sự ăn mòn kim loại không phải là…;  Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

5.52. Sự ăn mòn kim loại không phải là

A. sự khử kim loại.

Bạn đang xem: Giải Bài 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59 trang 41,42 SBT Hóa 12: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

B. sự oxi hoá kim loại.

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.

D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất.

5.53. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

A. Ngâm trong dung dịch HC1.

B.  Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

5.54. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là

A. thiếc.

B. sắt.

C. cả hai đều bị ăn mòn như nhau.

D. không kim loại nào bị ăn mòn.

Chọn các đáp án

5.52

5.53

5.54

A

D

B

5.55. Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là

A.  để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. để không gây ô nhiễm môi trường.

C. để không làm bẩn quần áo khi lao động.

D. để kim loại đỡ bị ăn mòn.

5.56. Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

A. Ancol etylic (etanol)         B. Dây nhôm

C. Dầu hoả                           D.  Axit clohiđric

5.57. Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là

A. sự khử kim loại.               B. sự tác dụng của kim loại với nước.

C. sự ăn mòn hoá học.          D. sự ăn mòn điện hoá học.

5.58. Trong khí quyển có các khí sau : O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những khí nào là nguyên nhân gây ra ăn mòn kim loại ?

A.O2 và H2O.                                   B. CO2 và H2O.

C. O2 và N2                                      D.Phương án A hoặc B.

5.59. Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau :

(1) Fe và Pb ;                                  (2) Fe và Zn ;

(3) Fe và Sn ;                                   (4) Fe và Ni.

Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A.1.                     B. 2.                     C.3.                           D. 4.

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

D

D

C

D

C

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59 trang 41,42 SBT Hóa 12: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?” state=”close”]Bài 20 Sự ăn mòn kim loại SBT Hóa học 12. Giải bài 5.52 – 5.59 trang 41,42 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Sự ăn mòn kim loại không phải là…;  Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

5.52. Sự ăn mòn kim loại không phải là

A. sự khử kim loại.

B. sự oxi hoá kim loại.

C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.

D. sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất.

5.53. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây ?

A. Ngâm trong dung dịch HC1.

B.  Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

5.54. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là

A. thiếc.

B. sắt.

C. cả hai đều bị ăn mòn như nhau.

D. không kim loại nào bị ăn mòn.

Chọn các đáp án

5.52

5.53

5.54

A

D

B

5.55. Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là

A.  để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. để không gây ô nhiễm môi trường.

C. để không làm bẩn quần áo khi lao động.

D. để kim loại đỡ bị ăn mòn.

5.56. Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

A. Ancol etylic (etanol)         B. Dây nhôm

C. Dầu hoả                           D.  Axit clohiđric

5.57. Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là

A. sự khử kim loại.               B. sự tác dụng của kim loại với nước.

C. sự ăn mòn hoá học.          D. sự ăn mòn điện hoá học.

5.58. Trong khí quyển có các khí sau : O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những khí nào là nguyên nhân gây ra ăn mòn kim loại ?

A.O2 và H2O.                                   B. CO2 và H2O.

C. O2 và N2                                      D.Phương án A hoặc B.

5.59. Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau :

(1) Fe và Pb ;                                  (2) Fe và Zn ;

(3) Fe và Sn ;                                   (4) Fe và Ni.

Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A.1.                     B. 2.                     C.3.                           D. 4.

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

D

D

C

D

C

 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!