Giải bài tập

Giải Bài 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 trang 39 SBT Hóa học 12: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là bao nhiêu ?

Bài 19 Hợp kim SBT Hóa học 12. Giải bài 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 trang 39 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu …

5.39. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm. Công thức hoá học của hợp chất là

A. Cu3Zn2.                            B. Cu2Zn3

Bạn đang xem: Giải Bài 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 trang 39 SBT Hóa học 12: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là bao nhiêu ?

C. Cu2Zn.                             D. CuZn2.

5.40. Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là

A. 80% AI và 20% Mg.        B. 81% AI và 19% Mg.

C. 91% AI và 9% Mg.          D. 83% Al và 17% Mg.

5.41. Nung một mẫu gang có khối lượng 10 g trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít CO2 (đktc). Thành phần phẩn trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là

A. 4,8%.             B. 2,2%.         C. 2,4%.         D. 3,6%.

5.42. Khi cho 7,7 g hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít H9 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim là

A. 25,33% K và 74,67% Na.       B. 26,33% K và 73,67% Na.

C. 27,33% K và 72,67% Na.       D. 28,33% K và 71,67% Na.

Chọn các đáp án:

5.39

5.40

5.41

5.42

A

C

C

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 trang 39 SBT Hóa học 12: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là bao nhiêu ?” state=”close”]Bài 19 Hợp kim SBT Hóa học 12. Giải bài 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 trang 39 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu …

5.39. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm. Công thức hoá học của hợp chất là

A. Cu3Zn2.                            B. Cu2Zn3

C. Cu2Zn.                             D. CuZn2.

5.40. Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là

A. 80% AI và 20% Mg.        B. 81% AI và 19% Mg.

C. 91% AI và 9% Mg.          D. 83% Al và 17% Mg.

5.41. Nung một mẫu gang có khối lượng 10 g trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít CO2 (đktc). Thành phần phẩn trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là

A. 4,8%.             B. 2,2%.         C. 2,4%.         D. 3,6%.

5.42. Khi cho 7,7 g hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít H9 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim là

A. 25,33% K và 74,67% Na.       B. 26,33% K và 73,67% Na.

C. 27,33% K và 72,67% Na.       D. 28,33% K và 71,67% Na.

Chọn các đáp án:

5.39

5.40

5.41

5.42

A

C

C

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!