Giải bài tập

Giải Bài 5.1, 5.2 trang 164 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 5.1, 5.2 trang 164 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 5.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau; Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn…

Câu 5.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau

a)      Nếu đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A thì d vuông góc với OA.

Bạn đang xem: Giải Bài 5.1, 5.2 trang 164 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn

b)      Nếu đường thẳng d vuông góc với bán kính OA của đường tròn (O) thì d là tiếp tuyến của đường tròn.

a)      Đúng ;          b) Sai.


Câu 5.2: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn.

CD là đường trung trực của OA nên CA = CO.

Suy ra CA = CO = AO = AM.

Do đó \(\widehat {MCO} = 90^\circ \).

Vậy MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 5.1, 5.2 trang 164 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn” state=”close”]Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – SBT Toán lớp 9: Giải bài 5.1, 5.2 trang 164 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 5.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau; Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn…

Câu 5.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau

a)      Nếu đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A thì d vuông góc với OA.

b)      Nếu đường thẳng d vuông góc với bán kính OA của đường tròn (O) thì d là tiếp tuyến của đường tròn.

a)      Đúng ;          b) Sai.


Câu 5.2: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn.

CD là đường trung trực của OA nên CA = CO.

Suy ra CA = CO = AO = AM.

Do đó \(\widehat {MCO} = 90^\circ \).

Vậy MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!