Giải bài tập

Giải Bài 48, 49, 50 trang 102 SBT Sinh 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

Giải bài 48, 49, 50 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 48: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ở đâu ?; Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

48. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ở

A. thực vật và động vật có khả năng di động xa

Bạn đang xem: Giải Bài 48, 49, 50 trang 102 SBT Sinh 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

B. thực vật và động vật ít có khả năng di động xa.

C. động vật đơn tính.

D. thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng.

49. Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến các cơ thể đa bào phức tạp.

B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với điều kiện của môi trường.

C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau

D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới.

50. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là phương thức thường gặp ở

A. thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa.

B. động vật.

C. thực vật.

D. thực vật và động vật ít di chuyển.

ĐÁP ÁN

48 49 50
D D D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 48, 49, 50 trang 102 SBT Sinh 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?” state=”close”]Giải bài 48, 49, 50 trang 102 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 48: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ở đâu ?; Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

48. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức chỉ gặp ở

A. thực vật và động vật có khả năng di động xa

B. thực vật và động vật ít có khả năng di động xa.

C. động vật đơn tính.

D. thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng.

49. Phát biểu nào sau đây không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại ?

A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến các cơ thể đa bào phức tạp.

B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với điều kiện của môi trường.

C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau

D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới.

50. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là phương thức thường gặp ở

A. thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa.

B. động vật.

C. thực vật.

D. thực vật và động vật ít di chuyển.

ĐÁP ÁN

48 49 50
D D D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!