Giải bài tập

Giải Bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 95 SBT Lý 9: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh – SBT Lý lớp 9: Giải bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 95 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 47.1: Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là; Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh…

Bài 47.1: Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:

A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Bạn đang xem: Giải Bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 95 SBT Lý 9: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Chọn C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.


Bài 47.2: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

a. Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30 cm làm vật kính của máy ảnh thìb. Nếu buồng tối của máy ảnh không đóng kín thì

c. Nếu máy ảnh không được lắp phim thì

d. Nếu lấy thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh thì

1. không tạo được ảnh trên phim.2. không ghi lại được hình ảnh muốn chụp.

3. máy ảnh sẽ rất cồng kềnh.

4. phim sẽ bị lộ sáng và hỏng.

a – 3; b – 4; c – 2; d – 1


Bài 47.3: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(d’ = d \times {{A’B’} \over {AB}} = 200 \times {2 \over {80}} = 5cm\)


Bài 47.4: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

a. Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b. Dựa vào hình vẽ, hãy xác định khỏang cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.  

a) Vẽ ảnh của vật:

b) Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

Vì ∆FA’B’~∆FOI nên \(F{\rm{A}}’ = F{\rm{O}} \times {{A’B’} \over {OI}} = f \times {{d’} \over d}\)

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

 \(d’ = OA’ = OF + FA’ = f + f{{d’} \over d}\)

Vậy \(d’ = {{df} \over {d – f}} = {{300 \times 5} \over {300 – 5}} \approx 5,08cm\)


Bài 47.5: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người cao 1,6 m, đứng cách máy 4 m. Biểu diễn người này bằng một đoạn thẳng vuông góc với trục chính. Hãy dựng ảnh của người này trên phim, sau đó tính chiều cao của ảnh.

Hình vẽ như hình dưới đây

– Chiều cao của ảnh người này trên phim là: \(h’ = h \times {{d’} \over d}\)

Từ kết quả của bài 47.4*. ta có: \({{d’} \over d} = {f \over {d – f}}\)

Vậy \(h’ = h \times {f \over {d – f}} = 160 \times {5 \over {400 – 5}} \approx 2,03cm\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 95 SBT Lý 9: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh” state=”close”]Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh – SBT Lý lớp 9: Giải bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 95 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 47.1: Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là; Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh…

Bài 47.1: Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:

A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Chọn C. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.


Bài 47.2: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

a. Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30 cm làm vật kính của máy ảnh thìb. Nếu buồng tối của máy ảnh không đóng kín thì

c. Nếu máy ảnh không được lắp phim thì

d. Nếu lấy thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh thì

1. không tạo được ảnh trên phim.2. không ghi lại được hình ảnh muốn chụp.

3. máy ảnh sẽ rất cồng kềnh.

4. phim sẽ bị lộ sáng và hỏng.

a – 3; b – 4; c – 2; d – 1


Bài 47.3: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(d’ = d \times {{A’B’} \over {AB}} = 200 \times {2 \over {80}} = 5cm\)


Bài 47.4: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

a. Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b. Dựa vào hình vẽ, hãy xác định khỏang cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.  

a) Vẽ ảnh của vật:

b) Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

Vì ∆FA’B’~∆FOI nên \(F{\rm{A}}’ = F{\rm{O}} \times {{A’B’} \over {OI}} = f \times {{d’} \over d}\)

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

 \(d’ = OA’ = OF + FA’ = f + f{{d’} \over d}\)

Vậy \(d’ = {{df} \over {d – f}} = {{300 \times 5} \over {300 – 5}} \approx 5,08cm\)


Bài 47.5: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người cao 1,6 m, đứng cách máy 4 m. Biểu diễn người này bằng một đoạn thẳng vuông góc với trục chính. Hãy dựng ảnh của người này trên phim, sau đó tính chiều cao của ảnh.

Hình vẽ như hình dưới đây

– Chiều cao của ảnh người này trên phim là: \(h’ = h \times {{d’} \over d}\)

Từ kết quả của bài 47.4*. ta có: \({{d’} \over d} = {f \over {d – f}}\)

Vậy \(h’ = h \times {f \over {d – f}} = 160 \times {5 \over {400 – 5}} \approx 2,03cm\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!