Giải bài tập

Giải Bài 46, 4.1 trang 12 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √49/0,09 bằng.

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – SBT Toán lớp 9: Giải bài 46, 4.1 trang 12 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 46: Với a dương, chứng minh…

Câu 46: Với a dương, chứng minh:

\(a + {1 \over a} \ge 2.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 46, 4.1 trang 12 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √49/0,09 bằng.

Với a dương, ta có:

\(\eqalign{
& {\left( {\sqrt a – {1 \over {\sqrt a }}} \right)^2} \ge 0 \cr
& \Leftrightarrow a – 2\sqrt a .{1 \over {\sqrt a }} + {1 \over a} \ge 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow a – 2 + {1 \over a} \ge 0 \Leftrightarrow a + {1 \over a} \ge 2\)


Câu 4.1: Giá trị của \(\sqrt {{{49} \over {0,09}}} \) bằng

(A)  ;

(B)  ;

(C)  ;

(D)  .

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (B).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 46, 4.1 trang 12 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √49/0,09 bằng.” state=”close”]Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – SBT Toán lớp 9: Giải bài 46, 4.1 trang 12 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 46: Với a dương, chứng minh…

Câu 46: Với a dương, chứng minh:

\(a + {1 \over a} \ge 2.\)

Với a dương, ta có:

\(\eqalign{
& {\left( {\sqrt a – {1 \over {\sqrt a }}} \right)^2} \ge 0 \cr
& \Leftrightarrow a – 2\sqrt a .{1 \over {\sqrt a }} + {1 \over a} \ge 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow a – 2 + {1 \over a} \ge 0 \Leftrightarrow a + {1 \over a} \ge 2\)


Câu 4.1: Giá trị của \(\sqrt {{{49} \over {0,09}}} \) bằng

(A)  ;

(B)  ;

(C)  ;

(D)  .

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (B).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!