Giải bài tập

Giải Bài 44-45.14, 44-45.15 trang 94 SBT Vật Lý 9: Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng?

Bài 44-45. Thấu kính phân kỳ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì – SBT Lý lớp 9: Giải bài 44-45.14, 44-45.15 trang 94 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 44-45.14: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng; Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng?…

Bài 44-45.14: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Thấu kính phân kì là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặcb. Đặt một cái cốc rỗng trên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy dòng chữ nhỏ đi. Đáy cốc đóng vai trò như

Bạn đang xem: Giải Bài 44-45.14, 44-45.15 trang 94 SBT Vật Lý 9: Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng?

c. Trục chính của thấu kính phân kì là một

d. Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà

1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng.2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.

3. một thấu kính phân kì.

4. một mặt cầu lõm và một mặt phẳng.

a – 4; b – 3; c – 2; d – 1


Bài 44-45.15: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn chob. Nếu quan sát một vật qua thấu kính phân kì mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật thì

c. Ảnh ảo của một vật cho bởi các thấu kính và gương bao giờ cũng

d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính phân kì luôn luôn

1. cùng chiều với vật.2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước thấu kính.

3. thấu kính đó phải là thấu kính phân kì.

4. ảnh ảo

a – 4; b – 3; c – 1; d – 2

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 44-45.14, 44-45.15 trang 94 SBT Vật Lý 9: Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng?” state=”close”]Bài 44-45. Thấu kính phân kỳ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì – SBT Lý lớp 9: Giải bài 44-45.14, 44-45.15 trang 94 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 44-45.14: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng; Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng?…

Bài 44-45.14: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Thấu kính phân kì là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặcb. Đặt một cái cốc rỗng trên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy dòng chữ nhỏ đi. Đáy cốc đóng vai trò như

c. Trục chính của thấu kính phân kì là một

d. Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà

1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng.2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.

3. một thấu kính phân kì.

4. một mặt cầu lõm và một mặt phẳng.

a – 4; b – 3; c – 2; d – 1


Bài 44-45.15: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn chob. Nếu quan sát một vật qua thấu kính phân kì mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật thì

c. Ảnh ảo của một vật cho bởi các thấu kính và gương bao giờ cũng

d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính phân kì luôn luôn

1. cùng chiều với vật.2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước thấu kính.

3. thấu kính đó phải là thấu kính phân kì.

4. ảnh ảo

a – 4; b – 3; c – 1; d – 2

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!