Giải bài tập

Giải Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 170 SBT Sinh 10: Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 170 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 42: Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?…

42. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là ôxi phân tử.

Bạn đang xem: Giải Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 170 SBT Sinh 10: Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?

B. Glucôzơ được ôxi hoá hoàn toàn thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

C.  Cho lượng ATP lớn nhất (38 ATP).

D. ATP được tạo thành chỉ nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

43*. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp kị khí ?

A. Chất nhận êlectron cuối cùng không phải là ôxi phân tử, có thể là NO2(hô hấp nitrat), SO42- (hô hấp sunfat), CO32- (hô hấp cacbonat), Fe3+ (hô hấp sắt).

B. Tổng hợp lượng ATP tương đương hô hấp hiếu khí.

C. Sản phẩm cuối cùng có thể là NO2, N20, N2, H2S, CH4,  Fe2+

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá cơ chất và phôtphorin hoá ôxi hoá.

44. Loại nào sau đây không phải là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin ?

A. Tương.

B. Nước mắm.

C. Nước giấm lên men.

D. Mạch nha.

45. Trước khi dệt vải, người ta phải hồ sợi, nhưng trước khi nhuộm lại phải tẩy hồ. Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

46. Bột giặt sinh học có thể làm sạch dễ dàng vết máu trên áo là do trong bột giặt có enzim gì trong các enzim sau ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 170 SBT Sinh 10: Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?” state=”close”]

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 170 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 42: Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?…

42. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là ôxi phân tử.

B. Glucôzơ được ôxi hoá hoàn toàn thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

C.  Cho lượng ATP lớn nhất (38 ATP).

D. ATP được tạo thành chỉ nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

43*. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp kị khí ?

A. Chất nhận êlectron cuối cùng không phải là ôxi phân tử, có thể là NO2(hô hấp nitrat), SO42- (hô hấp sunfat), CO32- (hô hấp cacbonat), Fe3+ (hô hấp sắt).

B. Tổng hợp lượng ATP tương đương hô hấp hiếu khí.

C. Sản phẩm cuối cùng có thể là NO2, N20, N2, H2S, CH4,  Fe2+

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá cơ chất và phôtphorin hoá ôxi hoá.

44. Loại nào sau đây không phải là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin ?

A. Tương.

B. Nước mắm.

C. Nước giấm lên men.

D. Mạch nha.

45. Trước khi dệt vải, người ta phải hồ sợi, nhưng trước khi nhuộm lại phải tẩy hồ. Để tẩy hồ có thể dùng Enzim gì ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

46. Bột giặt sinh học có thể làm sạch dễ dàng vết máu trên áo là do trong bột giặt có enzim gì trong các enzim sau ?

A. Prôtêaza.

B. Lipaza.

C. Amilaza.

D. Xenlulaza.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!