Giải bài tập

Giải Bài 42-43.4, 42-43.5, 42-43.6 trang 88 SBT môn Lý lớp 9: Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ của ảnh theo h và tính khỏang cách d’ từ ảnh đến thấu kính theo d

Bài 42-43. Thấu kính hội tụ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ – SBT Lý lớp 9: Giải bài 42-43.4, 42-43.5, 42-43.6 trang 88 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 42-43.4: Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB; Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h của ảnh theo h và tính khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo d…

Bài 42-43.4: Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. AB là ảnh của AB.

Bạn đang xem: Giải Bài 42-43.4, 42-43.5, 42-43.6 trang 88 SBT môn Lý lớp 9: Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ của ảnh theo h và tính khỏang cách d’ từ ảnh đến thấu kính theo d

a. AB là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?

b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F của thấu kính trên.

a) Vì A’B’ cùng chiều với vật nên nó là ảnh ảo.

b) Vì ảnh A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật nên thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

c) Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F’ bằng cách vẽ như hình trên

– B’ là ảnh của điểm B nên ta nối B’ với B cắt trục chính của thấu kính tại quang tâm O.

– Từ O dựng đường thẳng vuông góc với trục chính, ta có vị trí đặt thấu kính.

– Từ B dựng tia BI song song với trục chính của thấu kính. Nối IB’ kéo dài cắt trục chính tại F’. Lấy OF = OF’.


Bài 42-43.5: Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=2f.

a. Dựng ảnh AB của AB tạo bởi thấu kính đã cho.

b. Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h của ảnh theo h và tính khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo d.

a) Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh như hình dưới:

b)

Ta có h’ = h và d’ = s = 2f

– Xét 2 tam giác ∆OAB ~∆OA’B’(gg)

\(\Rightarrow {{OA} \over {OA’}} = {{AB} \over {A’B’}}\) (1)

– Xét 2 tam giác ∆F’OC ~ ∆F’A’B’ (gg)

\(\Rightarrow {{OC} \over {A’B’}} = {{{\rm{OF’}}} \over {F’A’}}\)  (2)

Mà OC = AB và F’A’ = OA’ – OF’

Từ (1) và (2), ta có:

\({{OA} \over {OA’}} = {{OF’} \over {F’A’}} = {{OF} \over {OA’ – OF’}} \Rightarrow {{2f} \over {OA’}} = {f \over {OA’ – f}} \Rightarrow d’ = s = 2f\)

Thay  phương trình (3) vào phương trình (1), ta được: h = h’


Bài 42-43.6: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

a. Thấu kính hội tụ là thấu kính cób. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở ngoài khỏang tiêu cự.

c. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở trong khỏang tiêu cự.

d. Một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ.

e. Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ

1. cho ảnh thật ngược chiều với vật.2. cùng chiều và lớn hơn vật.

3. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

4. cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

5. cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khỏang đúng bằng tiêu cự.

a -3, b – 1, c – 4, d – 5, e -2

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 42-43.4, 42-43.5, 42-43.6 trang 88 SBT môn Lý lớp 9: Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ của ảnh theo h và tính khỏang cách d’ từ ảnh đến thấu kính theo d” state=”close”]Bài 42-43. Thấu kính hội tụ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ – SBT Lý lớp 9: Giải bài 42-43.4, 42-43.5, 42-43.6 trang 88 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 42-43.4: Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB; Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h của ảnh theo h và tính khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo d…

Bài 42-43.4: Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. AB là ảnh của AB.

a. AB là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?

b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, F của thấu kính trên.

a) Vì A’B’ cùng chiều với vật nên nó là ảnh ảo.

b) Vì ảnh A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật nên thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

c) Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F’ bằng cách vẽ như hình trên

– B’ là ảnh của điểm B nên ta nối B’ với B cắt trục chính của thấu kính tại quang tâm O.

– Từ O dựng đường thẳng vuông góc với trục chính, ta có vị trí đặt thấu kính.

– Từ B dựng tia BI song song với trục chính của thấu kính. Nối IB’ kéo dài cắt trục chính tại F’. Lấy OF = OF’.


Bài 42-43.5: Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=2f.

a. Dựng ảnh AB của AB tạo bởi thấu kính đã cho.

b. Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h của ảnh theo h và tính khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo d.

a) Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh như hình dưới:

b)

Ta có h’ = h và d’ = s = 2f

– Xét 2 tam giác ∆OAB ~∆OA’B’(gg)

\(\Rightarrow {{OA} \over {OA’}} = {{AB} \over {A’B’}}\) (1)

– Xét 2 tam giác ∆F’OC ~ ∆F’A’B’ (gg)

\(\Rightarrow {{OC} \over {A’B’}} = {{{\rm{OF’}}} \over {F’A’}}\)  (2)

Mà OC = AB và F’A’ = OA’ – OF’

Từ (1) và (2), ta có:

\({{OA} \over {OA’}} = {{OF’} \over {F’A’}} = {{OF} \over {OA’ – OF’}} \Rightarrow {{2f} \over {OA’}} = {f \over {OA’ – f}} \Rightarrow d’ = s = 2f\)

Thay  phương trình (3) vào phương trình (1), ta được: h = h’


Bài 42-43.6: Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

a. Thấu kính hội tụ là thấu kính cób. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở ngoài khỏang tiêu cự.

c. Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở trong khỏang tiêu cự.

d. Một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ.

e. Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ

1. cho ảnh thật ngược chiều với vật.2. cùng chiều và lớn hơn vật.

3. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

4. cho ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

5. cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khỏang đúng bằng tiêu cự.

a -3, b – 1, c – 4, d – 5, e -2

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!