Giải bài tập

Giải Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 SBT Lý 12: Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ nào ?

Bài 41 Cấu tạo vũ trụ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 41.1 – 41.6 trang 120 Sách bài tập Vật Lí 12. Đường kính Trái Đất là bao nhiêu ? Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ nào ?

41.1. Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.          B. 3 200 km

Bạn đang xem: Giải Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 SBT Lý 12: Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ nào ?

C. 6 400 km.           D. 12 800 km.

41.2. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 20°27′          B. 21°27′        c. 22°21′.           D. 23°27′.

41.3. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng

A. 15.106  km.  B. 15.107 km.   C. 15.108  km. D. 15.109  km.

41.4. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.1023kg.            B. 6.1024 kg.            C. 6.1025kg.           D. 6.1026 kg.

41.5. Khối lượng Mặt Trời vào cor

A. 2.1028 kg.           B. 2.1029kg.                C. 2.1030kg.            D. 2.1031 kg.

41.6. Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.                  B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.                  D. 100 đơn vị thiên văn.

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
D D B B C D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 SBT Lý 12: Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ nào ?” state=”close”]Bài 41 Cấu tạo vũ trụ Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 41.1 – 41.6 trang 120 Sách bài tập Vật Lí 12. Đường kính Trái Đất là bao nhiêu ? Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ nào ?

41.1. Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.          B. 3 200 km

C. 6 400 km.           D. 12 800 km.

41.2. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 20°27′          B. 21°27′        c. 22°21′.           D. 23°27′.

41.3. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng

A. 15.106  km.  B. 15.107 km.   C. 15.108  km. D. 15.109  km.

41.4. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.1023kg.            B. 6.1024 kg.            C. 6.1025kg.           D. 6.1026 kg.

41.5. Khối lượng Mặt Trời vào cor

A. 2.1028 kg.           B. 2.1029kg.                C. 2.1030kg.            D. 2.1031 kg.

41.6. Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.                  B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.                  D. 100 đơn vị thiên văn.

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
D D B B C D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!