Giải bài tập

Giải Bài 40 trang 161 SBT Sinh 10: Tế bào ấy đang ở kì đâu của quá trình nào?

Chương IV Phân bào SBT sinh lớp 10. Giải bài 40 trang 161 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 40: Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit…

40. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit. Tế bào ấy đang ở:

A. Kì đầu của giảm phân II.

Bạn đang xem: Giải Bài 40 trang 161 SBT Sinh 10: Tế bào ấy đang ở kì đâu của quá trình nào?

B. Kì đầu của nguyên phân.

C. Kì cuối của giảm phân II.

D. Kì đầu của giảm phân I.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 40 trang 161 SBT Sinh 10: Tế bào ấy đang ở kì đâu của quá trình nào?” state=”close”]
Chương IV Phân bào SBT sinh lớp 10. Giải bài 40 trang 161 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 40: Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit…

40. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 Crômatit. Tế bào ấy đang ở:

A. Kì đầu của giảm phân II.

B. Kì đầu của nguyên phân.

C. Kì cuối của giảm phân II.

D. Kì đầu của giảm phân I.

Chọn đáp án A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!