Giải bài tập

Giải Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng: Giải bài 1, 2, 3 trang 164 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3 trang 164 – Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 2: Vì sao anken hoạt động hóa học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau

Câu 1. Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Anken là chất kị nước         [ ]

Bạn đang xem: Giải Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng: Giải bài 1, 2, 3 trang 164 Hóa 11 Nâng cao

b) Anken là chất ưa dầu mỡ        [ ]

c) Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn        [ ]

d) Liên kết \(\pi \) kém bền hơn liên kết \(\sigma \)         [ ]

a) Đ                                         b) Đ

c) S                                          d) Đ


Câu 2. Vì sao anken hoạt động hóa học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:

a) \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\)           

b) \(HI\)       

c) \({H_2}S{O_4}\)98%

d) \({H_2}O/{H^ + },{t^o}\)   

e) \(KMn{O_4}/{H_2}O\)                   

g) Áp suất và nhiệt độ cao

Giải                                                                                                         

Anken hoạt động hóa học mạnh hơn hẳn akan vì trong phân tử của anken có chứa liên kết \(\pi \) kém bền nên có khả năng phản ứng dễ dàng.

 


Câu 3. a) Phản ứng trung hợp là gì ? Hệ số trùng hợp là gì ? Cho thí dụ.

b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ polisobutilen nếu hệ số trùng hợp trùn bình của nó là 1500.                                               

– Trùng hợp là quá trình liên kết liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau.

– Hệ số trùng hợp là số mắt xích monome hợp thành phân tử polime. Polime là một hỗn hợp các phân tử với hệ số polime hóa không hoàn toàn như nhau. Vì vậy người ta chỉ có khối lượng phân tử trung bình polime và dùng hệ số polime hóa trung bình.

Ví dụ:

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng: Giải bài 1, 2, 3 trang 164 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 164 – Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 2: Vì sao anken hoạt động hóa học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau

Câu 1. Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Anken là chất kị nước         [ ]

b) Anken là chất ưa dầu mỡ        [ ]

c) Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn        [ ]

d) Liên kết \(\pi \) kém bền hơn liên kết \(\sigma \)         [ ]

a) Đ                                         b) Đ

c) S                                          d) Đ


Câu 2. Vì sao anken hoạt động hóa học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:

a) \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\)           

b) \(HI\)       

c) \({H_2}S{O_4}\)98%

d) \({H_2}O/{H^ + },{t^o}\)   

e) \(KMn{O_4}/{H_2}O\)                   

g) Áp suất và nhiệt độ cao

Giải                                                                                                         

Anken hoạt động hóa học mạnh hơn hẳn akan vì trong phân tử của anken có chứa liên kết \(\pi \) kém bền nên có khả năng phản ứng dễ dàng.

 


Câu 3. a) Phản ứng trung hợp là gì ? Hệ số trùng hợp là gì ? Cho thí dụ.

b) Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ polisobutilen nếu hệ số trùng hợp trùn bình của nó là 1500.                                               

– Trùng hợp là quá trình liên kết liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau.

– Hệ số trùng hợp là số mắt xích monome hợp thành phân tử polime. Polime là một hỗn hợp các phân tử với hệ số polime hóa không hoàn toàn như nhau. Vì vậy người ta chỉ có khối lượng phân tử trung bình polime và dùng hệ số polime hóa trung bình.

Ví dụ:

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!