Giải bài tập

Giải Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 Sách BT Sinh 10: Kháng thể được sinh ra từ đâu ?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 40: Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?…

40. Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất trơn.

Bạn đang xem: Giải Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 Sách BT Sinh 10: Kháng thể được sinh ra từ đâu ?

B.Lizôxôm.

C. Lưới nội chất hạt.

D. Ribôxôm tự do trong tế bào chất.

41. Kháng thể được sinh ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất hạt.

B. Lưới nội chất trơn,

C. Tế bào chất.

D. Nhân tế bào.

42. Các thành phần không liên quan cấu trúc trực tiếp với nhau là

A. Màng nhân, Lizôxôm, màng sinh chất.

B. Lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi.

C. Bóng tải, màng sinh chất.

D. Ti thể, lạp thể.

43. Tế bào của con kiến và tế bào của con voi có kích thước trung bình như nhau. Tại sao tế bào của con voi không có kích thước lớn hơn tế bào của con kiến ?

A. Tế bào nhỏ bền vững hơn tế bào lớn.

B. Tế bào nhỏ tiện lợi trong quá trình trao đổi chất.

C. Tế bào nhỏ dễ thay thế khi cần thiết.

D. Tế bào nhỏ dễ xây dựng nên các cơ quan, bộ phận.

. 44. Cấu trúc nào sau đây không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào ?

A. Vi sợi.

B. Vi ống.

C. Roi.

D. Lizôxôm, Ribôxôm.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 Sách BT Sinh 10: Kháng thể được sinh ra từ đâu ?” state=”close”]

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 40: Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?…

40. Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất trơn.

B.Lizôxôm.

C. Lưới nội chất hạt.

D. Ribôxôm tự do trong tế bào chất.

41. Kháng thể được sinh ra từ đâu ?

A. Lưới nội chất hạt.

B. Lưới nội chất trơn,

C. Tế bào chất.

D. Nhân tế bào.

42. Các thành phần không liên quan cấu trúc trực tiếp với nhau là

A. Màng nhân, Lizôxôm, màng sinh chất.

B. Lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi.

C. Bóng tải, màng sinh chất.

D. Ti thể, lạp thể.

43. Tế bào của con kiến và tế bào của con voi có kích thước trung bình như nhau. Tại sao tế bào của con voi không có kích thước lớn hơn tế bào của con kiến ?

A. Tế bào nhỏ bền vững hơn tế bào lớn.

B. Tế bào nhỏ tiện lợi trong quá trình trao đổi chất.

C. Tế bào nhỏ dễ thay thế khi cần thiết.

D. Tế bào nhỏ dễ xây dựng nên các cơ quan, bộ phận.

. 44. Cấu trúc nào sau đây không trực tiếp tham gia vào nâng đỡ hay vận động tế bào ?

A. Vi sợi.

B. Vi ống.

C. Roi.

D. Lizôxôm, Ribôxôm.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!