Giải bài tập

Giải Bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5 trang 120 SBT Vật Lý 12: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Bài 40 Các hạt sơ cấp Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 40.1 – 40.5 trang 120. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?; Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

40.1. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?

A. Electron.            B. Hạt nhân hiđrô.

Bạn đang xem: Giải Bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5 trang 120 SBT Vật Lý 12: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

C. Nơtron.              D. Hạt nhân \({}_6^{12}C\)

40.2. Electron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. leptôn.            B. hipêron.             C. mêzôn.        D. nuclon.

40.3. Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A. prôtôn (p).              B. anpha (\(\alpha\)).

C. pôzitron (e+).        D. êlectron (e ).

40.1 40.2 40.3
D A B

Bài 40.4: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Hạt nơtrinô \(v_e\) và phản hạt của nó

Bài 40.5: Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ?

\(e^-\) + e+ = 2\(\gamma \)

(êlectron + pôzitron ⟹ hai phôtôn)

Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn có năng lượng dưới dạng động năng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5 trang 120 SBT Vật Lý 12: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?” state=”close”]Bài 40 Các hạt sơ cấp Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 40.1 – 40.5 trang 120. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?; Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

40.1. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?

A. Electron.            B. Hạt nhân hiđrô.

C. Nơtron.              D. Hạt nhân \({}_6^{12}C\)

40.2. Electron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. leptôn.            B. hipêron.             C. mêzôn.        D. nuclon.

40.3. Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A. prôtôn (p).              B. anpha (\(\alpha\)).

C. pôzitron (e+).        D. êlectron (e ).

40.1 40.2 40.3
D A B

Bài 40.4: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Hạt nơtrinô \(v_e\) và phản hạt của nó

Bài 40.5: Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ?

\(e^-\) + e+ = 2\(\gamma \)

(êlectron + pôzitron ⟹ hai phôtôn)

Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn có năng lượng dưới dạng động năng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!