Giải bài tập

Giải Bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 27, 28 SBT Hóa Học 11: Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử là đúng ?

Bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Sách bài tập Hóa Học 11. Giải bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 27, 28. Câu 4.8: Những nhận xét sau đây đúng hay sai ?…;  Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử là đúng ?

Bài trắc nghiệm 4.8

4.8. Những nhận xét sau đây đúng hay sai ?

Bạn đang xem: Giải Bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 27, 28 SBT Hóa Học 11: Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử là đúng ?

1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử.

2. Hai hợp chất có cùng công thức phân tử thì bao giờ cũng có cùng công thức đơn giản nhất.

3. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập công thức đơn giản nhất của hợp chất đó.

4. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập công thức phân tử của hợp chất đó.

1-Sai ; 2-Đúng ; 3-Đúng ; 4-Sai

Bài trắc nghiệm 4.9: Những nhận xét sau đây là đúng hay sai:

1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản thì bao giờ cũng có cùng CTPT

2. Hai hợp chất có cùng CTPT thì bao giờ cũng có cùng CTĐGN

3. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập CTĐGN của hợp chất đó

4. Nếu biết bản chất của các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất thi có thể lập được CTPT của hợp chất đó

1. sai

2. đúng

3. đúng

4. sai

Bài 4.10: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g C02 và 1,80 g H20.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

2. Xác định công thức phân tử chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí 02 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. C2H40.

2. Số mol A trong 1,10 g A = số mol \({O_2}\) trong 0,40 g \({O_2}\) = \(\frac{{0.4}}{{32}}\) =0.0125 (mol)

                                \({M_A}\) = \(\frac{{1,1}}{{0,0125}}\) = 88 (g/mol)

(C2H40)n = 88 => 44n = 88 => n = 2

CTPT là C4H802.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 27, 28 SBT Hóa Học 11: Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử là đúng ?” state=”close”]Bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Sách bài tập Hóa Học 11. Giải bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 27, 28. Câu 4.8: Những nhận xét sau đây đúng hay sai ?…;  Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử là đúng ?

Bài trắc nghiệm 4.8

4.8. Những nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ cũng có cùng công thức phân tử.

2. Hai hợp chất có cùng công thức phân tử thì bao giờ cũng có cùng công thức đơn giản nhất.

3. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập công thức đơn giản nhất của hợp chất đó.

4. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập công thức phân tử của hợp chất đó.

1-Sai ; 2-Đúng ; 3-Đúng ; 4-Sai

Bài trắc nghiệm 4.9: Những nhận xét sau đây là đúng hay sai:

1. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản thì bao giờ cũng có cùng CTPT

2. Hai hợp chất có cùng CTPT thì bao giờ cũng có cùng CTĐGN

3. Nếu biết bản chất các nguyên tố và phần trăm khối lượng từng nguyên tố trong một hợp chất thì có thể thành lập CTĐGN của hợp chất đó

4. Nếu biết bản chất của các nguyên tố và phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất thi có thể lập được CTPT của hợp chất đó

1. sai

2. đúng

3. đúng

4. sai

Bài 4.10: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g C02 và 1,80 g H20.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

2. Xác định công thức phân tử chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí 02 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. C2H40.

2. Số mol A trong 1,10 g A = số mol \({O_2}\) trong 0,40 g \({O_2}\) = \(\frac{{0.4}}{{32}}\) =0.0125 (mol)

                                \({M_A}\) = \(\frac{{1,1}}{{0,0125}}\) = 88 (g/mol)

(C2H40)n = 88 => 44n = 88 => n = 2

CTPT là C4H802.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!