Giải bài tập

Giải Bài 4, 5, 6 trang 7, 8 SBT Sinh 12: Các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

Giải bài 4, 5, 6 trang 7, 8 Sách bài tập Sinh học 12. Chương I Cơ chế di truyền và biến dị. Câu 4: Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau …; Các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

Bài 4: Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau

Bạn đang xem: Giải Bài 4, 5, 6 trang 7, 8 SBT Sinh 12: Các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau :

a,   Đảo đoạn DEF.

b, Lặp đoạn EF

c, Mất đoạn

Bài 5: Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Số NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu ?

a, Thể không                                      d, thể ba kép

b, Thể một                                         e, thể tứ bội

c, thể ba                                             f, thể lục bội

a,  2n – 2                                               d,   2n + 1 + 1

b, 2n-1                                                   e, 4n

c, 2n+1                                                    f, 6n

Bài 6: Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a)   ABCDEFGHI                              d)  ABFCGHEDI

b)   HEFBAGCDI                              e)  ABFEHGCDI

c)   ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

 Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4, 5, 6 trang 7, 8 SBT Sinh 12: Các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6 trang 7, 8 Sách bài tập Sinh học 12. Chương I Cơ chế di truyền và biến dị. Câu 4: Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau …; Các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

Bài 4: Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau

Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau :

a,   Đảo đoạn DEF.

b, Lặp đoạn EF

c, Mất đoạn

Bài 5: Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Số NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu ?

a, Thể không                                      d, thể ba kép

b, Thể một                                         e, thể tứ bội

c, thể ba                                             f, thể lục bội

a,  2n – 2                                               d,   2n + 1 + 1

b, 2n-1                                                   e, 4n

c, 2n+1                                                    f, 6n

Bài 6: Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a)   ABCDEFGHI                              d)  ABFCGHEDI

b)   HEFBAGCDI                              e)  ABFEHGCDI

c)   ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

 Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!