Giải bài tập

Giải Bài 4, 5, 6, 7 trang 91, 92 SBT Sinh 11: Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 91, 92 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 4: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật…; Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Bài 4: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Bạn đang xem: Giải Bài 4, 5, 6, 7 trang 91, 92 SBT Sinh 11: Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

– Sinh sản bằng bào tử

+ là hình thức sinh sản mà từ bào tử(n) trải qua các lần nguyên phân tạo ra thể giao tử (n).

+ Đối tượng: Thực vật có bào tử (rêu, dương xỉ)

+Cách phát tán: nhờ gió, nước động vật.

+Hiệu xuất sinh sản cao: từ một cá thể có thể tạo ra nhiều con cháu.

– Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản cây con sinh ra từ bộ phận sinh dưỡng của cây: thân, rễ, lá. Đối tượng ở đây là nhiều loài thực vật khác nhau.

Bài 5: Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ : noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c… trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

a)1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a-hạt phấn;b-hạt phấn nảy mầm;c-bao phấn;d-ống phấn;e-bầu nhụy;f-túi phôi; g- noãn;h-noãn cầu.
c)

-Qúa trình thụ phấn:Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy(đầu nhụy).Có hai hình thức thụ phấn:tự thụ phấn(xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)

-Qúa trình thụ tinh:

Ở TV có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:

• Qúa trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy

+Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn

+Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn

• Qúa trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử

Bài 6: Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

 -Qúa trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lý, sinh hóa làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán của hạt.

+ Kích thước: tối đa

+ Màu sắc: giảm diệp lục, carôtenôit tăng, có màu sậm

+ Mùi: tạo chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn.

+ Vị: tăng độ đường, giảm axit hữu cơ

+ Độ cứng: giảm


Bài 7

Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào ? Hãy trình bày quá trình đó.

-Sơ đồ trên nói lên quá trình thụ tinh kép

-Thụ tinh kép là hiện tượng hai giao tử đực cùng tham gia vào quá trình thụ tinh

+Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ,

+Tinh tử thứ 2 kết hợp với tb trứng tạo thành hợp tử sau đó phát triển thành phôi

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín( thực vật có hoa).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4, 5, 6, 7 trang 91, 92 SBT Sinh 11: Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?” state=”close”]

Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 91, 92 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 4: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật…; Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Bài 4: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

– Sinh sản bằng bào tử

+ là hình thức sinh sản mà từ bào tử(n) trải qua các lần nguyên phân tạo ra thể giao tử (n).

+ Đối tượng: Thực vật có bào tử (rêu, dương xỉ)

+Cách phát tán: nhờ gió, nước động vật.

+Hiệu xuất sinh sản cao: từ một cá thể có thể tạo ra nhiều con cháu.

– Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản cây con sinh ra từ bộ phận sinh dưỡng của cây: thân, rễ, lá. Đối tượng ở đây là nhiều loài thực vật khác nhau.

Bài 5: Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ : noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c… trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

a)1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a-hạt phấn;b-hạt phấn nảy mầm;c-bao phấn;d-ống phấn;e-bầu nhụy;f-túi phôi; g- noãn;h-noãn cầu.
c)

-Qúa trình thụ phấn:Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy(đầu nhụy).Có hai hình thức thụ phấn:tự thụ phấn(xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)

-Qúa trình thụ tinh:

Ở TV có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:

• Qúa trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy

+Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn

+Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn

• Qúa trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử

Bài 6: Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong  thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

 -Qúa trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lý, sinh hóa làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán của hạt.

+ Kích thước: tối đa

+ Màu sắc: giảm diệp lục, carôtenôit tăng, có màu sậm

+ Mùi: tạo chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn.

+ Vị: tăng độ đường, giảm axit hữu cơ

+ Độ cứng: giảm


Bài 7

Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào ? Hãy trình bày quá trình đó.

-Sơ đồ trên nói lên quá trình thụ tinh kép

-Thụ tinh kép là hiện tượng hai giao tử đực cùng tham gia vào quá trình thụ tinh

+Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ,

+Tinh tử thứ 2 kết hợp với tb trứng tạo thành hợp tử sau đó phát triển thành phôi

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín( thực vật có hoa).

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!