Giải bài tập

Giải Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lý 11: Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

Bài 4 Công của điện lực SBT Lý lớp 11. Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10. Câu 4.3: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào…; Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

4.3. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào

A. vị trí của các điểm M, N.

Bạn đang xem: Giải Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lý 11: Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

B. hình dạng của đường đi MN.

C. độ lớn của điện tích q.

D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.

Đáp án B

4.4. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1 000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là bao nhiêu ?

A. +2.77.10-18 J.                                    B. -2.77.1018 J.

C. +1.6.10-18 J.                                      D. -1,6.10-18 J.

Đáp án D

4.5. Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng.

A. AMN \( \ne \) 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B. AMN  \( \ne \) 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

 C. AMN = 0; không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

D. Không thể xác định được AMN.

Đáp án C

4.6. Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

A. – 2,5 J.                           B. – 5 J.                C. +5J,                   D. 0J.

Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10 SBT Vật Lý 11: Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?” state=”close”]
Bài 4 Công của điện lực SBT Lý lớp 11. Giải bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 10. Câu 4.3: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào…; Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

4.3. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào

A. vị trí của các điểm M, N.

B. hình dạng của đường đi MN.

C. độ lớn của điện tích q.

D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.

Đáp án B

4.4. Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1 000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là bao nhiêu ?

A. +2.77.10-18 J.                                    B. -2.77.1018 J.

C. +1.6.10-18 J.                                      D. -1,6.10-18 J.

Đáp án D

4.5. Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng.

A. AMN \( \ne \) 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B. AMN  \( \ne \) 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

 C. AMN = 0; không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

D. Không thể xác định được AMN.

Đáp án C

4.6. Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

A. – 2,5 J.                           B. – 5 J.                C. +5J,                   D. 0J.

Đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!