Giải bài tập

Giải Bài 4.1, 4.2 trang 14 SBT Vật Lý 10: Công thức tính vận tốc V của vật rơi tự ở độc cao h khi chạm đất là gì?

Bài 4 Sự rơi tự do Sách Bài Tập Vật lí 10. Giải bài 4.1, 4.2 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Vật lí 10. Câu 4.1: Câu nào đúng ?…

4.1 Câu nào đúng ?

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc V của vật khi chạm đất là:

Bạn đang xem: Giải Bài 4.1, 4.2 trang 14 SBT Vật Lý 10: Công thức tính vận tốc V của vật rơi tự ở độc cao h khi chạm đất là gì?

A.\(v = 2gh\)     B.\(v = \sqrt {{{2h} \over g}} \)

C.\(v = \sqrt {2gh}\)     D.  \(v = \sqrt {gh}\)

Chọn đáp án D

4.2. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ?

A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung.

B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất.

C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước.

D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.1, 4.2 trang 14 SBT Vật Lý 10: Công thức tính vận tốc V của vật rơi tự ở độc cao h khi chạm đất là gì?” state=”close”]Bài 4 Sự rơi tự do Sách Bài Tập Vật lí 10. Giải bài 4.1, 4.2 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Vật lí 10. Câu 4.1: Câu nào đúng ?…

4.1 Câu nào đúng ?

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc V của vật khi chạm đất là:

A.\(v = 2gh\)     B.\(v = \sqrt {{{2h} \over g}} \)

C.\(v = \sqrt {2gh}\)     D.  \(v = \sqrt {gh}\)

Chọn đáp án D

4.2. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ?

A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung.

B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất.

C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước.

D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.

Chọn đáp án B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!