Giải bài tập

Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 116 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 116 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 4.1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α; Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng…

Câu 4.1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A) a = csinα ;

Bạn đang xem: Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 116 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(B) a = ccosα ;

(C) a = ctgα ;

(D) a = ccotgα.

(A) a = csinα


Câu 4.2: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = csinβ ;

(B) a = ccosβ ;

(C) a = ctgβ ;

(D) a = ccotgβ

(B) a = ccosβ


Câu 4.3: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = bsinα ;

(B) a = bcosα ;

(C) a = btgα ;

(D) a = bcotgα.

(C) a = btgα


Câu 4.4: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = bsinβ ;

(B) a = bcosβ ;

(C) a = btgβ ;

(D) a = bcotgβ.

(D) a = bcotgβ

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 116 SBT Toán 9 tập 1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng” state=”close”]Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – SBT Toán lớp 9: Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 116 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 4.1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α; Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng…

Câu 4.1: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A) a = csinα ;

(B) a = ccosα ;

(C) a = ctgα ;

(D) a = ccotgα.

(A) a = csinα


Câu 4.2: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = csinβ ;

(B) a = ccosβ ;

(C) a = ctgβ ;

(D) a = ccotgβ

(B) a = ccosβ


Câu 4.3: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = bsinα ;

(B) a = bcosα ;

(C) a = btgα ;

(D) a = bcotgα.

(C) a = btgα


Câu 4.4: Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng

(A)a = bsinβ ;

(B) a = bcosβ ;

(C) a = btgβ ;

(D) a = bcotgβ.

(D) a = bcotgβ

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!