Giải bài tập

Giải Bài 39, 40, 41, 42, 43, 44 trang 151 SBT Sinh 10: Trong thực vật có những loại sắc tố nào?

Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 39, 40, 41, 42, 43, 44 trang 151 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 39: Enzim chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim…

39. Enzim chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim.

A. Tính đặc trưng.

Bạn đang xem: Giải Bài 39, 40, 41, 42, 43, 44 trang 151 SBT Sinh 10: Trong thực vật có những loại sắc tố nào?

B. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

C. Tính chọn lọc.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

40. Các sinh vật có khả năng quang hợp nằm ở mắt xích nào của chuỗi thức ăn?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc I.

C. Sinh vật phân giải.

D. Cả A, B, C đều đúng.

41. Trong thực vật có những loại sắc tố nào?

A. Phicobilin; diệp lục a, b; Caroten.

B. Phicobilin; diệp lục a, b; Xantophin.

C. Diệp lục a, b; Carotene; Xantophin.

D. Diệp lục a, d; Carotene;  Caroten.

42. Tại sao trong lá cây diệp lục không bị phân hủy?

A. Diệp lục có khả năng di chuyển và có sắc tố phụ bảo vệ.

B. Diệp lục có khả năng phản xạ lại tia sáng mạnh.

C. Diệp lục có khả năng thay đổi cấu trúc phù hợp.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

43.  Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

A. Ở grana, pha sáng.

B. Ở stroma, pha sáng.

C. Ở grana, pha tối.

D. Ở stroma, pha sáng.

44. Trong quang hợp O2 thải ra có nguồn gốc từ đâu?

A. CO2.

B. H2O.

C.  NADP

D. Cả A, B, C đều đúng.

 Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 39, 40, 41, 42, 43, 44 trang 151 SBT Sinh 10: Trong thực vật có những loại sắc tố nào?” state=”close”]
Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 39, 40, 41, 42, 43, 44 trang 151 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 39: Enzim chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim…

39. Enzim chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim.

A. Tính đặc trưng.

B. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

C. Tính chọn lọc.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

40. Các sinh vật có khả năng quang hợp nằm ở mắt xích nào của chuỗi thức ăn?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc I.

C. Sinh vật phân giải.

D. Cả A, B, C đều đúng.

41. Trong thực vật có những loại sắc tố nào?

A. Phicobilin; diệp lục a, b; Caroten.

B. Phicobilin; diệp lục a, b; Xantophin.

C. Diệp lục a, b; Carotene; Xantophin.

D. Diệp lục a, d; Carotene;  Caroten.

42. Tại sao trong lá cây diệp lục không bị phân hủy?

A. Diệp lục có khả năng di chuyển và có sắc tố phụ bảo vệ.

B. Diệp lục có khả năng phản xạ lại tia sáng mạnh.

C. Diệp lục có khả năng thay đổi cấu trúc phù hợp.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

43.  Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

A. Ở grana, pha sáng.

B. Ở stroma, pha sáng.

C. Ở grana, pha tối.

D. Ở stroma, pha sáng.

44. Trong quang hợp O2 thải ra có nguồn gốc từ đâu?

A. CO2.

B. H2O.

C.  NADP

D. Cả A, B, C đều đúng.

 Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!