Giải bài tập

Giải Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6 trang 113 SBT môn Lý lớp 12: Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

Bài 38 Phản ứng phân hạch Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 38.1 – 38.6 trang 113 Sách bài tập Vật Lí 12. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch?; Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

38.1. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ? .

A. \({}_{92}^{239}U\)                 B. \({}_{92}^{238}U\)

Bạn đang xem: Giải Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6 trang 113 SBT môn Lý lớp 12: Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

C. \({}_{6}^{12}C\)                 D.\({}_{94}^{239}Pb\)

38.2. Hãy chọn câu trả lời sai?

Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

A. Sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn để tạơ nên phán ứng dây chuyền.

C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.

D. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.

38.3. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ?

A. Động năng của các nơtron.

B. Động năng của các prôtôn.

C. Động năng của các mảnh.

D. Động nănẹ của các êlectron.

38.4. Đê tạo ra phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải

A. dùng những thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd.

B. chế tạo các lò phản ứng chứa nước áp suất cao (có vai trộ làm chậm nơtron).

C. tạo nên một chu trình trong lò phản ứng.

D. tạo ra nhiệt độ cao trong lò (500°C).

38.5.  Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phán ứng hạt nhân thu năng lượng,

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

38.6. Trong sự phân hạch của hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) gọi k là hệ số nhân nơtron. Phầ biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng toả ra tăng nhanh.

B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

C. Nếu k > 1 thì phan ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra

D. Nếu k > 1 thì phán ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và gây nên bùng nổ.

38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6
C D C D D D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6 trang 113 SBT môn Lý lớp 12: Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?” state=”close”]Bài 38 Phản ứng phân hạch Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 38.1 – 38.6 trang 113 Sách bài tập Vật Lí 12. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch?; Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

38.1. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ? .

A. \({}_{92}^{239}U\)                 B. \({}_{92}^{238}U\)

C. \({}_{6}^{12}C\)                 D.\({}_{94}^{239}Pb\)

38.2. Hãy chọn câu trả lời sai?

Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

A. Sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn để tạơ nên phán ứng dây chuyền.

C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.

D. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.

38.3. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ?

A. Động năng của các nơtron.

B. Động năng của các prôtôn.

C. Động năng của các mảnh.

D. Động nănẹ của các êlectron.

38.4. Đê tạo ra phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải

A. dùng những thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd.

B. chế tạo các lò phản ứng chứa nước áp suất cao (có vai trộ làm chậm nơtron).

C. tạo nên một chu trình trong lò phản ứng.

D. tạo ra nhiệt độ cao trong lò (500°C).

38.5.  Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phán ứng hạt nhân thu năng lượng,

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

38.6. Trong sự phân hạch của hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) gọi k là hệ số nhân nơtron. Phầ biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng toả ra tăng nhanh.

B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

C. Nếu k > 1 thì phan ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra

D. Nếu k > 1 thì phán ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và gây nên bùng nổ.

38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6
C D C D D D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!