Giải bài tập

Giải Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 trang 80 SBT môn Lý 9:  Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Bài 37. Máy biến thế – SBT Lý lớp 9: Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 trang 80 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 37.1: Máy biến thế dùng để;  Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?…

Bài 37.1: Máy biến thế dùng để

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

Bạn đang xem: Giải Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 trang 80 SBT môn Lý 9:  Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Chọn D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.


Bài 37.2: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Ta có: \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{n_1}} \over {{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = {{{U_1}{n_2}} \over {{n_1}}} = 12V\)


Bài 37.3: Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.


Bài 37.4: Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ nào ? Cuộn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện ?

Phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ là:

\({{{n_1}} \over {{n_2}}} = {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{20000} \over {2000}} = 10\)

Cuộn dây có ít vòng được mắc vào hai cực của máy phát điện.


Bài 37.5: Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.

B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Chọn C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 trang 80 SBT môn Lý 9:  Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?” state=”close”]Bài 37. Máy biến thế – SBT Lý lớp 9: Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 trang 80 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 37.1: Máy biến thế dùng để;  Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?…

Bài 37.1: Máy biến thế dùng để

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Chọn D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.


Bài 37.2: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Ta có: \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{n_1}} \over {{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = {{{U_1}{n_2}} \over {{n_1}}} = 12V\)


Bài 37.3: Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi, dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Khi đó trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng.


Bài 37.4: Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 2 000 V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000 V. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ nào ? Cuộn dây nào mắc vào hai cực của máy phát điện ?

Phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ là:

\({{{n_1}} \over {{n_2}}} = {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{20000} \over {2000}} = 10\)

Cuộn dây có ít vòng được mắc vào hai cực của máy phát điện.


Bài 37.5: Máy biến thế có tác dụng gì?

A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định.

B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định.

C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

D. Làm thay đổi vị trí của máy.

Chọn C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!