Giải bài tập

Giải Bài 35.5. 35.6, 35.7 trang 77 SBT Vật Lý 9: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều – SBT Lý lớp 9: Giải bài 35.5. 35.6, 35.7 trang 77 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 35.5: Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều; Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều…

Bài 35.5: Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: Giải Bài 35.5. 35.6, 35.7 trang 77 SBT Vật Lý 9: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều

Sơ đồ như sau:

Hình a) Nếu cực N thanh nam châm lúc đầu bị hút khi đổi chiều dòng điện thi nó bị đẩy và ngược lại

Hình b) Cực N lần lượt bị hút liên tục. Do dòng điện luân phiên đổi chiều.


Bài 35.6, 35.7:

35.6: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.

B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.

C. Tác dụng từ giảm đi.

D. Lực từ đổi chiều.

35.7: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều ?

A. Giá trị cực đại.

B. Giá trị cực tiểu.

C. Giá trị trung bình.

D. Giá trị hiệu dụng.

35.6

35.7

A

D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 35.5. 35.6, 35.7 trang 77 SBT Vật Lý 9: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều” state=”close”]Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều – SBT Lý lớp 9: Giải bài 35.5. 35.6, 35.7 trang 77 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 35.5: Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều; Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều…

Bài 35.5: Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.

Sơ đồ như sau:

Hình a) Nếu cực N thanh nam châm lúc đầu bị hút khi đổi chiều dòng điện thi nó bị đẩy và ngược lại

Hình b) Cực N lần lượt bị hút liên tục. Do dòng điện luân phiên đổi chiều.


Bài 35.6, 35.7:

35.6: Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.

B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.

C. Tác dụng từ giảm đi.

D. Lực từ đổi chiều.

35.7: Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều ?

A. Giá trị cực đại.

B. Giá trị cực tiểu.

C. Giá trị trung bình.

D. Giá trị hiệu dụng.

35.6

35.7

A

D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!