Giải bài tập

Giải Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 SBT Sinh 10: Những bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có trong tế bào động vật ?

Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 35: Tập hợp các thành phần nào sau đây có thể có ở cả tảo và vi khuẩn lam ?…

35. Tập hợp các thành phần nào sau đây có thể có ở cả tảo và vi khuẩn lam ?

A. Lạp thể, thể Gôngi và Ribôxôm.

Bạn đang xem: Giải Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 SBT Sinh 10: Những bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có trong tế bào động vật ?

B. Thành tế bào, Ribôxôm, sắc tố quang hợp.

C. Lục lạp, Xenlulôzơ và không bào.

D. Nhân, lục lạp và Ribôxôm.

36. Những bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có trong tế bào động vật ?

A. Lục lạp, lưới nội chất trơn, không bào.

B. Lizôxôm, ti thể, không bào.

C. Thành Xenlulôzơ, lưới nội chất, lạp thể.

D. Thành tế bào, lục lạp, không bào lớn.

37. Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là

A.  Glicôprôtêin.

B. ARN và Prôtêin.

C. ADN và Histôn.

D. Phôtpholipit.

38. Nhân tế bào có chức năng chủ yếu là gi ?

A. Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

B. Nhân là nơi chứa NST và ARN.

C. Nhân là bào quan không thể thiếu của tế bào.

D. Nhân là nơi diễn ra quá trình sao chép của vật chất di truyền.

39. Điều nào sau đây không phải là chức năng của lưới nội chất trơn ?

A. Dự trữ các Ion canxi cần thiết để co cơ.

B. Tổng hợp các loại Lipit.

C. Tham gia phân giải các chất độc hại đối với cơ thể.

D. Tổng hợp các loại Prôtêin.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 SBT Sinh 10: Những bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có trong tế bào động vật ?” state=”close”] Chương II Cấu trúc của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 35: Tập hợp các thành phần nào sau đây có thể có ở cả tảo và vi khuẩn lam ?…

35. Tập hợp các thành phần nào sau đây có thể có ở cả tảo và vi khuẩn lam ?

A. Lạp thể, thể Gôngi và Ribôxôm.

B. Thành tế bào, Ribôxôm, sắc tố quang hợp.

C. Lục lạp, Xenlulôzơ và không bào.

D. Nhân, lục lạp và Ribôxôm.

36. Những bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có trong tế bào động vật ?

A. Lục lạp, lưới nội chất trơn, không bào.

B. Lizôxôm, ti thể, không bào.

C. Thành Xenlulôzơ, lưới nội chất, lạp thể.

D. Thành tế bào, lục lạp, không bào lớn.

37. Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là

A.  Glicôprôtêin.

B. ARN và Prôtêin.

C. ADN và Histôn.

D. Phôtpholipit.

38. Nhân tế bào có chức năng chủ yếu là gi ?

A. Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

B. Nhân là nơi chứa NST và ARN.

C. Nhân là bào quan không thể thiếu của tế bào.

D. Nhân là nơi diễn ra quá trình sao chép của vật chất di truyền.

39. Điều nào sau đây không phải là chức năng của lưới nội chất trơn ?

A. Dự trữ các Ion canxi cần thiết để co cơ.

B. Tổng hợp các loại Lipit.

C. Tham gia phân giải các chất độc hại đối với cơ thể.

D. Tổng hợp các loại Prôtêin.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!