Giải bài tập

Giải Bài 34. Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 Sách Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 – Bài 34. Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của \(C{H_4}\) và \({C_2}{H_6}\)

Câu 1. Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của \(C{H_4}\) và \({C_2}{H_6}\)

Bạn đang xem: Giải Bài 34. Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 Sách Hóa 11 Nâng cao

\(C{H_4}\)

\({C_2}{H_6}\)


Câu 2. Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau hay cùng một chất:

 

a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạn

b) Hãy trình bày cách thức giải bài tập này bằng mô hình làm từ những chất liệu có sẵn quanh ta.

Hai công thức biểu diễn cùng một chất vì nguyên tử C ở trạng thái \(s{p^3}\) . Phân tử có dạng tứ diện, nguyên tử C có tâm tứ diện, ở 4 đỉnh tứ diện là các nguyên tử H, Br, F và chúng có thể hoán đổi vị trí cho nhau.


Câu 3. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao ? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

 

a), b) cùng một chất 2,4-đimetyl pentan: có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

c), g) cùng một chất 2,3-đimetyl pentan:  có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

d) e) cùng một chất 2,4,4-trimetyl hexan: có 5C bậc I, 2C bậc II, 1C bậc III và 1C bậc IV


Câu 4. Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbon

a) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chuyên dụng và phải bảo quản ở những kho riêng ?                                               

b) Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường xuyên gây ra thảm họa cho một vùng biển rất rộng ?                                                  

c) Vì sao các chi tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng dầu hoặc dầu hỏa để lau rửa ?

d) Vì sao khi bij cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập?

Giải

a) Xăng dầu dễ bay hơi và rất dễ cháy gây ra phản ứng nổ nên phải bảo quản ở những bình chứa chuyên dụng và kho riêng.

b)  Dầu không tan trong nước bị tách thành từng lớp nên nổi lên mặt nước do tác động  sóng biển và thủy triều các váng dầu trôi đi rất xa, thấm qua da và màng tế bào sinh vật sống trên biển, gây hủy hoại môi trường biển ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

c) Dầu là hỗn hợp hiđrocacbon dễ bị hòa tan trong dung môi xăng cũng là hỗn hợp hiđrocacbon. Vì vậy đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa.

d) Xăng dầu cháy không nên dùng nước dập vì xăng dầu vừa nhẹ hơn nước vừa không tan trong nước. Vì vậy xăng dầu cháy mà dùng nước sẽ làm cho xăng dầu loãng ra, tiếp xúc với không khí nhiều hơn, làm cho cháy lớn và cháy rộng.


Câu 5. Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoạc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Hepan không tan trong axit sunfuric loãng [ ]                  

b) Hepan tan tốt trong \({H_2}S{O_4}\) nguyên chất [ ]                               

c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc [ ]

d) Hexan tan tốt trong benzen [ ]

Giải

a) Đ                         b) S                         c) S                  d) Đ

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 34. Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 Sách Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 – Bài 34. Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của \(C{H_4}\) và \({C_2}{H_6}\)

Câu 1. Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của \(C{H_4}\) và \({C_2}{H_6}\)

\(C{H_4}\)

\({C_2}{H_6}\)


Câu 2. Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau hay cùng một chất:

 

a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạn

b) Hãy trình bày cách thức giải bài tập này bằng mô hình làm từ những chất liệu có sẵn quanh ta.

Hai công thức biểu diễn cùng một chất vì nguyên tử C ở trạng thái \(s{p^3}\) . Phân tử có dạng tứ diện, nguyên tử C có tâm tứ diện, ở 4 đỉnh tứ diện là các nguyên tử H, Br, F và chúng có thể hoán đổi vị trí cho nhau.


Câu 3. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao ? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

 

a), b) cùng một chất 2,4-đimetyl pentan: có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

c), g) cùng một chất 2,3-đimetyl pentan:  có 4C bậc I, 1C bậc II và 2C bậc III

d) e) cùng một chất 2,4,4-trimetyl hexan: có 5C bậc I, 2C bậc II, 1C bậc III và 1C bậc IV


Câu 4. Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbon

a) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chuyên dụng và phải bảo quản ở những kho riêng ?                                               

b) Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường xuyên gây ra thảm họa cho một vùng biển rất rộng ?                                                  

c) Vì sao các chi tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng dầu hoặc dầu hỏa để lau rửa ?

d) Vì sao khi bij cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập?

Giải

a) Xăng dầu dễ bay hơi và rất dễ cháy gây ra phản ứng nổ nên phải bảo quản ở những bình chứa chuyên dụng và kho riêng.

b)  Dầu không tan trong nước bị tách thành từng lớp nên nổi lên mặt nước do tác động  sóng biển và thủy triều các váng dầu trôi đi rất xa, thấm qua da và màng tế bào sinh vật sống trên biển, gây hủy hoại môi trường biển ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

c) Dầu là hỗn hợp hiđrocacbon dễ bị hòa tan trong dung môi xăng cũng là hỗn hợp hiđrocacbon. Vì vậy đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa.

d) Xăng dầu cháy không nên dùng nước dập vì xăng dầu vừa nhẹ hơn nước vừa không tan trong nước. Vì vậy xăng dầu cháy mà dùng nước sẽ làm cho xăng dầu loãng ra, tiếp xúc với không khí nhiều hơn, làm cho cháy lớn và cháy rộng.


Câu 5. Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoạc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Hepan không tan trong axit sunfuric loãng [ ]                  

b) Hepan tan tốt trong \({H_2}S{O_4}\) nguyên chất [ ]                               

c) Hexan tan trong dung dịch NaOH đặc [ ]

d) Hexan tan tốt trong benzen [ ]

Giải

a) Đ                         b) S                         c) S                  d) Đ

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!