Giải bài tập

Giải Bài 34, 3.1, 3.2 trang 161 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây – SBT Toán lớp 9: Giải bài 34, 3.1, 3.2 trang 161 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 34: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên trong đường tròn và không cùng thuộc một đường kính; Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng…

Câu 34*: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên trong đường tròn và không cùng thuộc một đường kính. Dựng hai dây song song và bằng nhau sao cho điểm A nằm trên một dây, điểm B nằm trên dây còn lại.

Bạn đang xem: Giải Bài 34, 3.1, 3.2 trang 161 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

*        Cách dựng

−        Dựng trung điểm I của AB.

−        Qua A dựng dây CD song song với OI.

−        Qua B dựng dây EF song song với OI.

Ta được CD và EF là hai dây cần dựng.

*        Chứng minh

Ta có: CD // OI, EF // OI

Suy ra: CD // EF

Kẻ OH ⊥ CD cắt EF tại K

Suy ra: OK ⊥ EF

Lại có: IA = IB

Suy ra: OH = OK

Vậy CD = EF.


Câu 3.1: Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

(A) \(\sqrt {35} cm\) ;          (B) \(\sqrt 5 cm\) ;

(C) \(4\sqrt 2 cm\) ;           (D) \(2\sqrt 2 cm\).

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (D).


Câu 3.3*: Cho đường tròn (O ; 25cm), điểm C cách O là 7cm. Có bao nhiêu dây đi qua C có độ dài là một số nguyên xentimét?

Dây lớn nhất đi qua C là đường kính EF = 50cm.

Dây nhỏ nhất đi qua C là dây  AB vuông góc với

OC tại C, AB  = 48cm.

Có hai dây đi qua C có độ dài 49cm ( là dây GH

và IK đối xứng nhau qua EF).

Có tất cả 4 dây đi qua C có độ dài là một số nguyên xentimét.


Câu 3.2: Cho đường tròn (O), điểm I nằm bên trong đường tròn ( I khác O). Dựng dây AB đi qua I và có độ dài ngắn nhất.

Dây AB phải dựng vuông góc với OI tại I.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 34, 3.1, 3.2 trang 161 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng” state=”close”]Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây – SBT Toán lớp 9: Giải bài 34, 3.1, 3.2 trang 161 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 34: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên trong đường tròn và không cùng thuộc một đường kính; Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng…

Câu 34*: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên trong đường tròn và không cùng thuộc một đường kính. Dựng hai dây song song và bằng nhau sao cho điểm A nằm trên một dây, điểm B nằm trên dây còn lại.

*        Cách dựng

−        Dựng trung điểm I của AB.

−        Qua A dựng dây CD song song với OI.

−        Qua B dựng dây EF song song với OI.

Ta được CD và EF là hai dây cần dựng.

*        Chứng minh

Ta có: CD // OI, EF // OI

Suy ra: CD // EF

Kẻ OH ⊥ CD cắt EF tại K

Suy ra: OK ⊥ EF

Lại có: IA = IB

Suy ra: OH = OK

Vậy CD = EF.


Câu 3.1: Cho đường tròn (O) đường kính 6cm, dây AB bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng

(A) \(\sqrt {35} cm\) ;          (B) \(\sqrt 5 cm\) ;

(C) \(4\sqrt 2 cm\) ;           (D) \(2\sqrt 2 cm\).

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (D).


Câu 3.3*: Cho đường tròn (O ; 25cm), điểm C cách O là 7cm. Có bao nhiêu dây đi qua C có độ dài là một số nguyên xentimét?

Dây lớn nhất đi qua C là đường kính EF = 50cm.

Dây nhỏ nhất đi qua C là dây  AB vuông góc với

OC tại C, AB  = 48cm.

Có hai dây đi qua C có độ dài 49cm ( là dây GH

và IK đối xứng nhau qua EF).

Có tất cả 4 dây đi qua C có độ dài là một số nguyên xentimét.


Câu 3.2: Cho đường tròn (O), điểm I nằm bên trong đường tròn ( I khác O). Dựng dây AB đi qua I và có độ dài ngắn nhất.

Dây AB phải dựng vuông góc với OI tại I.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!