Giải bài tập

Giải Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 trang 98 SBT Lý 12: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào thành quang năng ?

Bài 34 Sơ lược về laze Sách bài tập Vật Lí 12.Giải bài 34.1 – 34.5 trang 98 Sách bài tập Vật Lí 12. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?; Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào thành quang năng ?

34.1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Độ đơn sắc cao.                      B. Độ định hướng cao.

Bạn đang xem: Giải Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 trang 98 SBT Lý 12: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào thành quang năng ?

C. Cường độ lớn.                          D. Công suất lớn.

34.2.Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ?

A. Điện năng.                                B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng.                               D. Quang năng.

34.3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiệu suất của một laze

A. nhỏ hơn 1.                                B. bằng 1.

C. lớn hơn 1.                                 D. rất lớn so với l.

34.4. Sự phát xạ cảm ứng là gì ?

A. Đó là sự phát ra phôtôn bởi một nguyên tử.

B. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số.

C. Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau.

D. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phôtôn có cùng tần số.

34.5. Khi một phôtôn bay đến gặp một nguyên tử thì có thể gây ra những hiện tượng nào dưới đây ?

A. Không có tương tác gì.

B. Hiện tượng phát xạ tự phát của nguyên tử.

C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng, nếu nguyên tử ở trạng thái kích thích và phôtôn có tần số phù hợp.

D. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng, nếu nguyên tử ở trạng thái cơ bản và phôtôn có tần số phù hợp.

34.1 34.2 34.3 34.4 34.5
D D A D B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 trang 98 SBT Lý 12: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào thành quang năng ?” state=”close”]Bài 34 Sơ lược về laze Sách bài tập Vật Lí 12.Giải bài 34.1 – 34.5 trang 98 Sách bài tập Vật Lí 12. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?; Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào thành quang năng ?

34.1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Độ đơn sắc cao.                      B. Độ định hướng cao.

C. Cường độ lớn.                          D. Công suất lớn.

34.2.Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ?

A. Điện năng.                                B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng.                               D. Quang năng.

34.3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiệu suất của một laze

A. nhỏ hơn 1.                                B. bằng 1.

C. lớn hơn 1.                                 D. rất lớn so với l.

34.4. Sự phát xạ cảm ứng là gì ?

A. Đó là sự phát ra phôtôn bởi một nguyên tử.

B. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số.

C. Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau.

D. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phôtôn có cùng tần số.

34.5. Khi một phôtôn bay đến gặp một nguyên tử thì có thể gây ra những hiện tượng nào dưới đây ?

A. Không có tương tác gì.

B. Hiện tượng phát xạ tự phát của nguyên tử.

C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng, nếu nguyên tử ở trạng thái kích thích và phôtôn có tần số phù hợp.

D. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng, nếu nguyên tử ở trạng thái cơ bản và phôtôn có tần số phù hợp.

34.1 34.2 34.3 34.4 34.5
D D A D B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!