Giải bài tập

Giải Bài 33, 34, 35, 36 trang 17 SBT Toán Đại số 10: Hãy viết số quy tròn của số 1372,5

Bài 5. Số gần đúng,  sai số – SBT Đại 10: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 17 Sách bài tập Toán Đại số 10. Viết số gần đúng; Hãy viết số quy tròn của số 1372,5…

Bài 33: Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508…\) Viết số gần đúng \(\sqrt 3 \) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Giải Bài 33, 34, 35, 36 trang 17 SBT Toán Đại số 10: Hãy viết số quy tròn của số 1372,5

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508… < 1,74\) nên ta có

\(|\sqrt 3  – 1,73| < |1,73 – 1,74| = 0,01\)


Bài 34: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

Dân số Việt Nam năm 2002 là 79 720 000 người.


Bài 35: Độ cao của một ngọn núi là \(h = 1372,5m \pm 0,1m\). Hãy viết số quy tròn của số 1372,5.

1373 m


Bài 36: Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) \(\sqrt {13}  \times {(0,12)^3}\) làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) \(\root 3 \of 5 :\sqrt 7 \) làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 33, 34, 35, 36 trang 17 SBT Toán Đại số 10: Hãy viết số quy tròn của số 1372,5″ state=”close”]Bài 5. Số gần đúng,  sai số – SBT Đại 10: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 17 Sách bài tập Toán Đại số 10. Viết số gần đúng; Hãy viết số quy tròn của số 1372,5…

Bài 33: Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508…\) Viết số gần đúng \(\sqrt 3 \) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508… < 1,74\) nên ta có

\(|\sqrt 3  – 1,73| < |1,73 – 1,74| = 0,01\)


Bài 34: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

Dân số Việt Nam năm 2002 là 79 720 000 người.


Bài 35: Độ cao của một ngọn núi là \(h = 1372,5m \pm 0,1m\). Hãy viết số quy tròn của số 1372,5.

1373 m


Bài 36: Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) \(\sqrt {13}  \times {(0,12)^3}\) làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) \(\root 3 \of 5 :\sqrt 7 \) làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

a) 0,0062;

b) 0,646310.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!