Giải bài tập

Giải Bài 32. Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 134 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6 trang 134 – Bài 32. Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Với công thức phân tử \(C{H_2}{O_2}\) một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kiết cộng hóa trị bằng các công thức sau

Câu 4. Với công thức phân tử \(C{H_2}{O_2}\) một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kiết cộng hóa trị bằng các công thức sau:

 

Bạn đang xem: Giải Bài 32. Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 134 Hóa 11 Nâng cao

a) Tính tổng electron hóa trị của các nguyên tử trong phân tử đã cho và viết công thức nào viết thừa hay thiếu  electron hóa trị.

b) Nếu thay thế các cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp, công thức nào không phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học.

Giải


Câu 5. Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất sau:

 

a) hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng

b) hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c)

Giải    

b)

                                   


Câu 6. Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:

a) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [  ]

b) Cấu tạo hóa học cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tử trong phân tử [  ]

c) Cấu trúc hóa học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử [  ]

d) Cấu trúc hóa học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không goan của các nguyên tử trong phân tử [  ]

a) S                              b) Đ

c) S                              d) Đ

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 32. Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 134 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6 trang 134 – Bài 32. Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Với công thức phân tử \(C{H_2}{O_2}\) một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kiết cộng hóa trị bằng các công thức sau

Câu 4. Với công thức phân tử \(C{H_2}{O_2}\) một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kiết cộng hóa trị bằng các công thức sau:

 

a) Tính tổng electron hóa trị của các nguyên tử trong phân tử đã cho và viết công thức nào viết thừa hay thiếu  electron hóa trị.

b) Nếu thay thế các cặp electron liên kết bằng các gạch nối thì công thức nào phù hợp, công thức nào không phù hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học.

Giải


Câu 5. Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất sau:

 

a) hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng

b) hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c)

Giải    

b)

                                   


Câu 6. Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:

a) Cấu tạo hóa học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [  ]

b) Cấu tạo hóa học cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tử trong phân tử [  ]

c) Cấu trúc hóa học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trong phân tử [  ]

d) Cấu trúc hóa học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không goan của các nguyên tử trong phân tử [  ]

a) S                              b) Đ

c) S                              d) Đ

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!