Giải bài tập

Giải Bài 32, 33, 34 trang 123 SBT Sinh 10: Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN?

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 32, 33, 34 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 32: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen…

Bài 32: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a)     Xác định chiều dài của B

Bạn đang xem: Giải Bài 32, 33, 34 trang 123 SBT Sinh 10: Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN?

b)    Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

a) Chiều dài của gen là: L=(N:2)x3,4= (3000:2)x3,4= 5100 Å

b) Ta có hệ phương trình
2A + 2G = 3000
2A= 60%
A = T = 30%
G = X = 20%
=>A = T = 900
=>G = X = 600

Bài 33: Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 40000G.
a) Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN.
b) Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN.

L = 34000 nm = 340000 Å

a) Số nucleotit của phân tử AND này là : N=(Lx2):3,4=(34000×2):3,4=200000

Số vòng xoắn trong phân tử này là: Sx=N:20=200000:20=10000
b) Ta có 2A+2G=N ↔2A+2×40000=200000
A = T = 60000
G = X = 40000

Bài 34: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polopeptit.

Trên phân tử mARN mã hóa chuỗi poloprptit sẽ có 1 bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc ( không mã hóa axit amin)

Vậy tổng số nucleotit có trên đoạn mARN này là

3×200 + 3×2 = 606 nucleotit

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 32, 33, 34 trang 123 SBT Sinh 10: Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN?” state=”close”]

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 32, 33, 34 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 32: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen…

Bài 32: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a)     Xác định chiều dài của B

b)    Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

a) Chiều dài của gen là: L=(N:2)x3,4= (3000:2)x3,4= 5100 Å

b) Ta có hệ phương trình
2A + 2G = 3000
2A= 60%
A = T = 30%
G = X = 20%
=>A = T = 900
=>G = X = 600

Bài 33: Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 40000G.
a) Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN.
b) Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN.

L = 34000 nm = 340000 Å

a) Số nucleotit của phân tử AND này là : N=(Lx2):3,4=(34000×2):3,4=200000

Số vòng xoắn trong phân tử này là: Sx=N:20=200000:20=10000
b) Ta có 2A+2G=N ↔2A+2×40000=200000
A = T = 60000
G = X = 40000

Bài 34: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polopeptit.

Trên phân tử mARN mã hóa chuỗi poloprptit sẽ có 1 bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc ( không mã hóa axit amin)

Vậy tổng số nucleotit có trên đoạn mARN này là

3×200 + 3×2 = 606 nucleotit

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!