Giải bài tập

Giải Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 trang 40 SBT Hóa 9: Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ

Bài 32. Ôn tập chương 3 – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 trang 40 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 32.1: Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau; Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ…

Bài 32.1: Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau

a)  Dung dịch CuS04 (dư).

Bạn đang xem: Giải Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 trang 40 SBT Hóa 9: Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ

b)  Dung dịch AgN03 (dư).

c)   Dung dịch FeS04 (dư).

Viết các phương trình hoá học. Kim loại nào thu được trong mỗi trường hợp ?

– Kim loại Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch CuSO4

2Al + 3CuS04 ——–> Al2(S04)3 + 3Cu \( \downarrow \)

Fe + CuSO4  ——- > FeS04 + Cu \( \downarrow \)

– Kim loại Ag thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch AgN03 dư :

Al + 3AgN03 ——-> Al(N03)3 + 3Ag \( \downarrow \)

Fe + 2AgN03  ——-> Fe(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

Cu + 2AgN03 ——–> Cu(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

– Kim loại Fe và Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch FeS04 dư :

2Al + 3FeS04 ——-> Al2(S04)3 + 3Fe \( \downarrow \)


Bài 32.2: Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ.

Khí clo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại, phản ứng xảy ra nhanh và toả nhiêt.

Thí dụ : – Natri kim loại nóng chảy cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng chói và ở thành bình xuất hiện lớp natri clorua màu trắng.

– Đồng, sắt, thiếc và nhiều kim loại khác cháy trong clo cho muối clorua tương ứng.


Bài 32.3: Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tinh. Mỗi khí có một số tính chất trong các tính chất sau:

A. Cháy trong không khí tạo ra chất lỏng không màu (ở nhiệt độ thường), chất lỏng này làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng chuyển thành màu xanh.

B. Độc, cháy với ngọn lửa màu xanh, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

C Không cháy nhưng làm cho ngọn lửa cháy sáng chói hơn.

D. Không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa và làm quỳ tím ẩm hoá đỏ.

Khí nào nói trên là : hiđro ; oxi ; cacbon đioxit; cacbon oxit ?

A : Khí H2 ;           C : Khí 02 ;

B : Khí CO ;           D : Khí C02.


Bài 32.4: Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

Zn, Ne ;             b) H, S ;             c) Br, Be ;             d) O, Na ;             e) K, Kr.

Trả lời

Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định :

b) H, S cho hợp chất H2S ; c) Br, Be cho hợp chất BeBr2 ;

d) O, Na cho hợp chất Na2O

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 trang 40 SBT Hóa 9: Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ” state=”close”]Bài 32. Ôn tập chương 3 – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 trang 40 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 32.1: Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau; Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ…

Bài 32.1: Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau

a)  Dung dịch CuS04 (dư).

b)  Dung dịch AgN03 (dư).

c)   Dung dịch FeS04 (dư).

Viết các phương trình hoá học. Kim loại nào thu được trong mỗi trường hợp ?

– Kim loại Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe vào dung dịch CuSO4

2Al + 3CuS04 ——–> Al2(S04)3 + 3Cu \( \downarrow \)

Fe + CuSO4  ——- > FeS04 + Cu \( \downarrow \)

– Kim loại Ag thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch AgN03 dư :

Al + 3AgN03 ——-> Al(N03)3 + 3Ag \( \downarrow \)

Fe + 2AgN03  ——-> Fe(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

Cu + 2AgN03 ——–> Cu(N03)2 + 2Ag \( \downarrow \)

– Kim loại Fe và Cu thu được sau khi ngâm hỗn hợp các kim loại AI, Cu, Fe vào dung dịch FeS04 dư :

2Al + 3FeS04 ——-> Al2(S04)3 + 3Fe \( \downarrow \)


Bài 32.2: Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ.

Khí clo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại, phản ứng xảy ra nhanh và toả nhiêt.

Thí dụ : – Natri kim loại nóng chảy cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng chói và ở thành bình xuất hiện lớp natri clorua màu trắng.

– Đồng, sắt, thiếc và nhiều kim loại khác cháy trong clo cho muối clorua tương ứng.


Bài 32.3: Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tinh. Mỗi khí có một số tính chất trong các tính chất sau:

A. Cháy trong không khí tạo ra chất lỏng không màu (ở nhiệt độ thường), chất lỏng này làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng chuyển thành màu xanh.

B. Độc, cháy với ngọn lửa màu xanh, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

C Không cháy nhưng làm cho ngọn lửa cháy sáng chói hơn.

D. Không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa và làm quỳ tím ẩm hoá đỏ.

Khí nào nói trên là : hiđro ; oxi ; cacbon đioxit; cacbon oxit ?

A : Khí H2 ;           C : Khí 02 ;

B : Khí CO ;           D : Khí C02.


Bài 32.4: Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

Zn, Ne ;             b) H, S ;             c) Br, Be ;             d) O, Na ;             e) K, Kr.

Trả lời

Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định :

b) H, S cho hợp chất H2S ; c) Br, Be cho hợp chất BeBr2 ;

d) O, Na cho hợp chất Na2O

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!