Giải bài tập

Giải Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 trang 90,91 SBT Lý 12: Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

Bài 32 Hiện tượng quang – phát quang Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 32.1 – 32.10 trang 90,91 Sách bài tập Vật Lí 12. Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?;  Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

32.1. Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?

A. Bóng đèn xe máy.                          B. Hòn than hồng,

Bạn đang xem: Giải Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 trang 90,91 SBT Lý 12: Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

C. Đèn LED.                                        D. Ngôi sao băng.

32.2. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang ?

A. Lục.                B. Vàng.            C. Da cam.                  D. Đỏ.

32.3.   Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50\(\mu\)m. Hỏi nếu chiế vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ?

A. 0,30 \(\mu\)m.         B. 0,40 \(\mu\)m.        C. 0,50 \(\mu\)m        D. 0,60 \(\mu\)m.

32.4. Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

A. Để tạo ra dòng điện trong chân không.

B. Để thay đổi điện’trở của vật

C. Để làm nóng vật.

D. Để làm cho vật phát sáng.

32.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn s đưa đến :

A. Sự giải phóng một êlectron tự do.

B. Sự giải phóng một êlectron liên kết.

C. Sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.

D. Sự phát ra một phôtôn khác

32.6. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiện tượng quang – phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị

A. êlectron dẫn trong kẽm hấp thụ.

B. êlectron liên kết trong CdS hấp thụ.

C. phân tử chất diệp lục hấp thụ.

D. hấp thụ trong cả ba trường hợp trên

32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6
C A D D D C

32.7. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

32.8. Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang – phát quang ?

A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

32.9.  Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch íluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.                    B. quang – phát quang.

C. hoá – phát quang.                    D. tán sắc ánh sáng.

32.10. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.10l4Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang ?

A. 0,55 \(\mu\)m.        B. 0,45 \(\mu\)m.           C. 0,38 \(\mu\)m.    D. 0,40 \(\mu\)m.

32.7 32.8 32.9 32.10
C B B A

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 trang 90,91 SBT Lý 12: Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?” state=”close”]Bài 32 Hiện tượng quang – phát quang Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 32.1 – 32.10 trang 90,91 Sách bài tập Vật Lí 12. Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?;  Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

32.1. Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?

A. Bóng đèn xe máy.                          B. Hòn than hồng,

C. Đèn LED.                                        D. Ngôi sao băng.

32.2. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang ?

A. Lục.                B. Vàng.            C. Da cam.                  D. Đỏ.

32.3.   Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50\(\mu\)m. Hỏi nếu chiế vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ?

A. 0,30 \(\mu\)m.         B. 0,40 \(\mu\)m.        C. 0,50 \(\mu\)m        D. 0,60 \(\mu\)m.

32.4. Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

A. Để tạo ra dòng điện trong chân không.

B. Để thay đổi điện’trở của vật

C. Để làm nóng vật.

D. Để làm cho vật phát sáng.

32.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn s đưa đến :

A. Sự giải phóng một êlectron tự do.

B. Sự giải phóng một êlectron liên kết.

C. Sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.

D. Sự phát ra một phôtôn khác

32.6. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiện tượng quang – phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị

A. êlectron dẫn trong kẽm hấp thụ.

B. êlectron liên kết trong CdS hấp thụ.

C. phân tử chất diệp lục hấp thụ.

D. hấp thụ trong cả ba trường hợp trên

32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6
C A D D D C

32.7. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

32.8. Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang – phát quang ?

A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

32.9.  Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch íluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.                    B. quang – phát quang.

C. hoá – phát quang.                    D. tán sắc ánh sáng.

32.10. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.10l4Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang ?

A. 0,55 \(\mu\)m.        B. 0,45 \(\mu\)m.           C. 0,38 \(\mu\)m.    D. 0,40 \(\mu\)m.

32.7 32.8 32.9 32.10
C B B A

 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!