Giải bài tập

Giải Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 132 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6 trang 132 – Bài 31. Phản ứng hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Hãy viết công thức Li – uýt (với đầy đủ electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm tiểu phân nào mang điện tích dương, vì sao ?

Câu 4.Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

 

Bạn đang xem: Giải Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 132 Hóa 11 Nâng cao

Giải

A. (Đ)                      B. (Đ)

C. (S)                      D. (Đ)


Câu 5. Cho các tiểu phân sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation amini, cation metyl.

a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

b) Hãy viết công thức Li – uýt (với đầy đủ electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm tiểu phân nào mang điện tích dương, vì sao ?


Câu 6. Hãy viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ ở mục II.3 của bài học và chỉ rõ đâu là gốc cacbo tự do, đâu là cacbocation.

Giải

Tham khảo SGK

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 132 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6 trang 132 – Bài 31. Phản ứng hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Hãy viết công thức Li – uýt (với đầy đủ electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm tiểu phân nào mang điện tích dương, vì sao ?

Câu 4.Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

 

Giải

A. (Đ)                      B. (Đ)

C. (S)                      D. (Đ)


Câu 5. Cho các tiểu phân sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation amini, cation metyl.

a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

b) Hãy viết công thức Li – uýt (với đầy đủ electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm tiểu phân nào mang điện tích dương, vì sao ?


Câu 6. Hãy viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ ở mục II.3 của bài học và chỉ rõ đâu là gốc cacbo tự do, đâu là cacbocation.

Giải

Tham khảo SGK

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!