Giải bài tập

Giải Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 131 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3 trang 131 – Bài 31. Phản ứng hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hủy trong hóa hữu cơ ? Cho ví dụ minh họa.

Câu 1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hủy trong hóa hữu cơ ? Cho ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Giải Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 131 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao

a) Phản ứng thế: Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử nay nhóm nguyên tử khác.

b) Phản ứng cộng:  Là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới.

Thông thường phản ứng cộng xảy ra đối với hợp chất có chứa liên kết đôi hay liên kết ba.

Ví dụ: 

c) Phản ứng tách: Là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ:

Phản ứng đề hiđro hóa: Là phản ứng tách \({H_2}\)ra khỏi phân tử

                           

Phản ứng đề hiđrat hóa: Là phản ứng tách tạo \({H_2}O\) ra khỏi phân tử

                        


Câu 2. Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghi rõ chúng thuộc loại phản ứng nào sau.

a) Nung nóng khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hiđro

b) Đốt cháy propan \(\left( {{C_3}{H_8}} \right)\) tạo thành \(C{O_2}\) và \({H_2}O\)

c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao có axit xúc tác, thu được etanol.

a)

(phản ứng tách \({H_2}\) )

b) \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_3} + 5{O_2} \to 3C{O_2} + 4{H_2}O\)

Đây là phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy). Tuy nhiên trong chương trình mới phản ứng này không có trong phân loại phản ứng.

c)

(phản ứng cộng)


Câu 3. Trong các phản ứng sau, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt dị li ?

a) Sự điện li của nước

b) Tia tử ngoại biến \({O_2}\) thành \({O_3}\)           

c) Cộng HCl vào etilen

a) Dị li

b) Đồng li

c) Dị li

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 31. Phản ứng hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 131 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 131 – Bài 31. Phản ứng hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hủy trong hóa hữu cơ ? Cho ví dụ minh họa.

Câu 1. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân hủy trong hóa hữu cơ ? Cho ví dụ minh họa.

a) Phản ứng thế: Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử nay nhóm nguyên tử khác.

b) Phản ứng cộng:  Là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới.

Thông thường phản ứng cộng xảy ra đối với hợp chất có chứa liên kết đôi hay liên kết ba.

Ví dụ: 

c) Phản ứng tách: Là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ:

Phản ứng đề hiđro hóa: Là phản ứng tách \({H_2}\)ra khỏi phân tử

                           

Phản ứng đề hiđrat hóa: Là phản ứng tách tạo \({H_2}O\) ra khỏi phân tử

                        


Câu 2. Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghi rõ chúng thuộc loại phản ứng nào sau.

a) Nung nóng khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hiđro

b) Đốt cháy propan \(\left( {{C_3}{H_8}} \right)\) tạo thành \(C{O_2}\) và \({H_2}O\)

c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao có axit xúc tác, thu được etanol.

a)

(phản ứng tách \({H_2}\) )

b) \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_3} + 5{O_2} \to 3C{O_2} + 4{H_2}O\)

Đây là phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy). Tuy nhiên trong chương trình mới phản ứng này không có trong phân loại phản ứng.

c)

(phản ứng cộng)


Câu 3. Trong các phản ứng sau, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường hợp nào xảy ra sự phân cắt dị li ?

a) Sự điện li của nước

b) Tia tử ngoại biến \({O_2}\) thành \({O_3}\)           

c) Cộng HCl vào etilen

a) Dị li

b) Đồng li

c) Dị li

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!