Giải bài tập

Giải Bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 69 SBT Lý 9: Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ – SBT Lý lớp 9: Giải bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 69 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 31.1: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng; Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng…

Bài 31.1: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải Bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 69 SBT Lý 9: Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín


Bài 31.2: Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

Trường hợp nam châm quay quanh một trục trùng với trục cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng.


Bài 31.3: Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín


Bài 31.4: Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

Cho nam châm điện hoặc cuộn dây quay.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 69 SBT Lý 9: Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng” state=”close”]Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ – SBT Lý lớp 9: Giải bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 69 Sách bài tập Vật lí 9. Câu 31.1: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng; Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng…

Bài 31.1: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín


Bài 31.2: Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

Trường hợp nam châm quay quanh một trục trùng với trục cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng.


Bài 31.3: Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín


Bài 31.4: Hãy nghĩ ra một cách khác so với so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

Cho nam châm điện hoặc cuộn dây quay.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!