Giải bài tập

Giải Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 129 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 129 – Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 7: Hãy viết công thức phối cảnh của metanol…

Câu 7. a) Hãy viết công thức phối cảnh của metanol \(\left( {C{H_3}OH} \right)\) và của nhóm cloroform \(\left( {CHC{l_3}} \right)\).

b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol.

Bạn đang xem: Giải Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 129 Hóa 11 Nâng cao

Giải


Câu 8. Những công thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất ?hãy dùng công thức lập thể để minh họa cho ý kiến của mình ?

 

Giải

(a) và (b) cùng 1 chất

(c) và (d) cùng 1 chất

(e) và (h) cùng 1 chất

(g) và (l) cùng một chất


Câu 9. Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở hình 4.9

Giải


Câu 10. Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân ?

A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

D. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là những chất đồng phân.

Giải

Đáp án A không đúng.

Ví dụ \(HCOOH\) và \(C{H_3}C{H_2}OH\) có cùng phân tử khối là 46 đvC nhưng không phải là đồng phân vì công thức phân tử của chúng khác nhau.

Chọn B, C, D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 129 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 129 – Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 7: Hãy viết công thức phối cảnh của metanol…

Câu 7. a) Hãy viết công thức phối cảnh của metanol \(\left( {C{H_3}OH} \right)\) và của nhóm cloroform \(\left( {CHC{l_3}} \right)\).

b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol.

Giải


Câu 8. Những công thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất ?hãy dùng công thức lập thể để minh họa cho ý kiến của mình ?

 

Giải

(a) và (b) cùng 1 chất

(c) và (d) cùng 1 chất

(e) và (h) cùng 1 chất

(g) và (l) cùng một chất


Câu 9. Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở hình 4.9

Giải


Câu 10. Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về chất đồng phân ?

A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

D. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử gọi là những chất đồng phân.

Giải

Đáp án A không đúng.

Ví dụ \(HCOOH\) và \(C{H_3}C{H_2}OH\) có cùng phân tử khối là 46 đvC nhưng không phải là đồng phân vì công thức phân tử của chúng khác nhau.

Chọn B, C, D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!