Giải bài tập

Giải Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 128 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3 trang 128 – Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. Giải thích.

Câu 1. a) Liên kết cộng hóa trị là gì ?

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. Giải thích.

Bạn đang xem: Giải Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 128 Hóa 11 Nâng cao

a) Liên kết cộng hóa trị: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

b) Số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl bằng số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ.


Câu 2. Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì sao

a) Cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên lết ion.

b) Cacbon có hóa trị IV trong các hợp chất hữu cơ.

Giải

a) Độ âm điện của C là 2,5 ở mức trung bình  hiệu số độ âm điện của C với liên kết với các nguyên tố khác không chênh lệch quá 1,7. Vì vậy C chủ yếu tạo liên kết cộng hóa trị.

b) Có 4 electron lớp ngoài cùng, cả 4 electron có khả năng tham gia tạo thành kiên kết hóa học. Vì vậy C thường có háo trị IV trong hợp chất hữu cơ.


Câu 3. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: \(C{H_3}Cl,C{H_4}O,C{H_2}O,C{H_5}N\)   

Xem sách giáo khoa.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 128 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 128 – Bài 30. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. Giải thích.

Câu 1. a) Liên kết cộng hóa trị là gì ?

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ. Giải thích.

a) Liên kết cộng hóa trị: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

b) Số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, O, H, Cl bằng số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ.


Câu 2. Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì sao

a) Cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên lết ion.

b) Cacbon có hóa trị IV trong các hợp chất hữu cơ.

Giải

a) Độ âm điện của C là 2,5 ở mức trung bình  hiệu số độ âm điện của C với liên kết với các nguyên tố khác không chênh lệch quá 1,7. Vì vậy C chủ yếu tạo liên kết cộng hóa trị.

b) Có 4 electron lớp ngoài cùng, cả 4 electron có khả năng tham gia tạo thành kiên kết hóa học. Vì vậy C thường có háo trị IV trong hợp chất hữu cơ.


Câu 3. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: \(C{H_3}Cl,C{H_4}O,C{H_2}O,C{H_5}N\)   

Xem sách giáo khoa.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!